Velkommen til Afasiforbundet i Norge   Click to listen highlighted text! Velkommen til Afasiforbundet i Norge

Afasiforbundet i Norge

Tekststørrelse

A A A

E-læringskurs om afasi modul 2 – Behandling og rehabilitering ved afasi

Ønsker du å lære mer om afasi? Ta Afasiforbundets e-læringskurs!

Denne modulen handler om behandling og rehabilitering ved afasi. Temaene som gjennomgås er:

  • Rettigheter og oppfølging for personer med afasi
  • Kartlegging av personer med afasi
  • Utsiktene til bedring etter afasi
  • Afasirehabilitering – oppstart og innhold
  • Prinsipper i veiledning og afasirehabilitering
  • Afasi og flerspråklighet

Det er to versjoner av modul 1, hvor den ene inkluderer spørsmål, eksamen og kursbevis ved bestått eksamen og den andre uten spørsmål, eksamen og kursbevis. Du velger hvilket kurs du ønsker å ta.

Tema for neste modul er «Kommunikasjon med afasirammede». Følg med på afasi.no og facebook-siden vår for mer informasjon.

Nasjonal hjernestrategi

10 000 ligger hjemme med migrene og kan ikke gå på jobb mens vi har dette møtet, sa Tine Poole i Hodepineselskapet. Hun holdt innlegg på Hjernerådets møte i dag om hjernestrategien som regjeringen har varslet. –Politikerne er med rette opptatt av 77 000 som har demens. Behovene er store. Men 400 000 har migrene som begrenser livene deres sterkt. Hvert år går 2 millioner arbeids- og skoledager tapt i Norge pga. migrene. Hvorfor snakker ikke politikerne om dette? spurte hun. –Kanskje fordi vi ikke har nok kunnskap om migrene, svarte Arbeiderpartiets Freddy de Ruiter ærlig.

Behovene på hjernefeltet er store. Her er det mange problemstillinger som ikke er nok belyst. Kronikernes situasjon er en gjenganger i diskusjonene. Hjerneslag er for eksempel blålysmedisin som heldigvis er blitt noe bedre, men livet skal også leves videre etterpå og da som oftest med skader. -Hjerneslag er både en akutt sykdom og en kronisk sykdom, se fagsykepleier Torgeir Solberg Mathisen fra LHL Hjerneslag. Det er behov for mer kunnskap om hjernesykdommer. Det er behov for et nevroregister, og det er behov for mer forskning. Ikke minst må vi nå se mer på helheten i hjernefeltet og utvide vår forståelse. –Psykiatri er hjernesykdom. Autisme, schizofreni og bipolare lidelser er mer arvelige enn f.eks. hjerte-kar-sykdommer, understreket professor Ole A. Andreassen. Autisme rammer én prosent av befolkning, dvs. ca. 50 000 mennesker. Schizofreni det samme, mens bipolare lidelser rammer 2 prosent, altså ca. 100 000 mennesker.

Hjernerådet lanserte begrepet hjernehelse i 2015. Nå bruker vi begrepet. Regjeringen satser på hjernehelse, sa statssekretær Anne Grete Erlandsen da hun åpnet konferansen. Møtet var godt besøkt med over 50 deltakere. Det var representanter fra Helse- og omsorgsdepartementet, fra Helsedirektoratet og fra Stortinget, samt ikke minst Hjernerådets medlemsorganisasjoner som sterkt uttrykte sine forventninger til den kommende hjernestrategien. Fram til sommeren jobber departementet med en plan om hvordan man skal legge opp arbeidet med hjernestrategien. I denne tiden er det viktig å komme med innspill om behovene på området og hvordan de kan løses. Hjernerådet har definitivt tenkt å bruke disse mulighetene og oppfordrer andre til å gjøre det samme.

Av Aud Kvalbein

Afasi ung

Hei alle sammen!

Vi oppretter en Afasi Ung Facebook-gruppe rett etter nyttår!
Nå, før julen ringer inn for fullt ønsker vi i Afasiforbundet å informere om et nytt og spennende prosjekt vi holder på med. Etter nyttår starter vi etableringen av et Afasi Ung-nettverk! Dette skal være en arena der yngre personer med afasi, og yngre pårørende, kan dele erfaringer og informasjon.

I begynnelsen av januar 2017 opprettes det en Afasi Ung-gruppe på Facebook som vil være begynnelsen på Afasi Ung-nettverket. Er du en yngre person med afasi? Kjenner du noen yngre personer med afasi? Eller er du kanskje en ung pårørende til noen med afasi? Spre gjerne ordet om denne gruppen!

Hvor ung må man være, tenker du muligens. Vi i Afasiforbundet ser for oss rundt 50 år og yngre. Men kanskje er du 55 og ung til sinns? 🙂 Vi gleder oss til å sette i gang med dette. Det er viktig å ha en sosial arena der du kan komme i kontakt med andre i samme situasjon som deg. Dette kan være med å skape sosial tilhørighet og hverdagsglede!

Click to listen highlighted text!