Afasi er språkforstyrrelse som følge av sykdom eller skade i hjernen.

Afasi innebærer vansker med både å bruke og å oppfatte språk, og vansker med å lese og skrive. 

Hjerneslag er den hyppigste årsaken til afasi, men også hodeskader, hjernesvulster og andre sykdommer kan føre til afasi.

Slagcafe om stortingsvalget

Hva vil partiene gjøre på hjernehelse- og hjerneslagområdet, og for de slagrammede og pårørende i neste stortingsperiode? LHL Hjerneslag og Afasiforbundet arrangerer slagcafe  i Oslo 7. juni.

Nasjonal hjernestrategi

25. april hadde Hjernerådet møte for å diskutere den nasjonale hjernestrategien som regjeringen har besluttet at skal lages. Denne hjernestrategien er også relevant for Afasiforbundets medlemmer og forbundet var til stede på møtet.

Klar Tale - lettlest avis

Om du har behov for en lettlest avis på nett, prøv www.klartale.no
Klar Tale er Norges eneste lettleste nyhetsavis og finnes også som papiravis. Større skrift og enkelt språk gjør avisen lettere å lese enn andre aviser.

Leter du etter logoped?

På Norsk Logopedlag sine nettsider finner du liste over en del logopeder pr. fylke.  Merk: Listen er ikke en helt komplett oversikt over logopeder i Norge. http://norsklogopedlag.no/akershus/

Nye regler fra Helfo

Fra og med 1. januar 2017 endret HELFO sine regler med tanke på henvisning til privatpraktiserende logopeder.

Informasjonspakke om afasi

Ny informasjonspakke om afasi er tilgjengelig for bestilling fra Afasiforbundet. Du kan bestille den gratis portofritt til personer med afasi, pårørende eller institusjoner. Se nettbutikken vår for bestilling.