Afasi er språkforstyrrelse som følge av sykdom eller skade i hjernen.

Afasi innebærer vansker med både å bruke og å oppfatte språk, og vansker med å lese og skrive. 

Hjerneslag er den hyppigste årsaken til afasi, men også hodeskader, hjernesvulster og andre sykdommer kan føre til afasi.

Informasjonspakke om afasi

Ny informasjonspakke om afasi er tilgjengelig for bestilling fra Afasiforbundet. Du kan bestille den gratis portofritt til personer med afasi, pårørende eller institusjoner på afasi@afasi.no eller i vår nettbutikk. 

Ny brosjyre "Afasi – Hva nå?"

Afasiforbundet er nå klar med en ny brosjyre "Afasi – Hva nå?".

Du kan bestille den gratis fra nettbutikken vår.

Søk ExtraStiftelsen midler

ExtraStiftelsen er alltid på jakt etter de beste ideene innen frivillighet og helse. Sitter du med en god ide, men mangler penger til å gjennomføre den, kan du søke om prosjektstøtte.

Afasi Ung

Hei alle sammen!

Vi oppretter en Afasi Ung Facebook-gruppe rett etter nyttår!

Kort-film om afasi

Denne videoen gir et innblikk i livet til en med afasi og noen utfordringer hun har i hverdagen.

Afasiforbundet har fått ny medarbeider

Afasiforbundet har fått en ny medarbeider. Hun heter Annika Nadira de Leon og har stillingstittelen kommunikasjonsrådgiver.