Afasi er språkforstyrrelse som følge av sykdom eller skade i hjernen.

Afasi innebærer vansker med både å bruke og å oppfatte språk, og vansker med å lese og skrive. 

Hjerneslag er den hyppigste årsaken til afasi, men også hodeskader, hjernesvulster og andre sykdommer kan føre til afasi.

Samarbeid LHL Hjerneslag

 Afasiforbundet i Norge og LHL Hjerneslag skal i høst samarbeide for å ivareta interessene til slagrammede, personer med afasi og pårørende.

Kurs i bruk av iPad og nettbrett

Afasiforbundet arrangerer kurs i bruk av nettbrett for personer med afasi. Deltakerne vil få kunnskaper om hvordan nettbrett kan brukes i hverdagen som en støtte for kommunikasjon.

Mestring med Funkis - på nett

Studieforbundet Funkis er klar med et flunkende nytt nettkurs: Mestring med Funkis! Nettversjonen gjør det mulig å delta hjemme i din egen stue, eller hvor du enn måtte befinne deg.

Søk om midler til helseprosjekter

Fra 1. juni kan du søke om ExtraStiftelsen-prosjekter innen helse via Afasiforbundet. Fristen for å søke er 31. august. Ønsker du mer informasjon, ta gjerne kontakt med oss.

Nytt styre er valgt i Afasiforbundet

Et inspirerende landsmøte er gjennomført og nytt styre er valgt. Det nye styret har representanter fra mange steder i landet. Ny forbundsleder er Hogne Jensen fra Tromsø.

Testas på fleire språk

Hos fleirspråklege som får afasi, kan behandling på berre eitt språk føre til betring av dei andre språka. Ved behandlingsstart er det likevel viktig å teste alle språka for å få eit korrekt bilete av språkvanskane.