Afasi er språkforstyrrelse som følge av sykdom eller skade i hjernen.

Afasi innebærer vansker med både å bruke og å oppfatte språk, og vansker med å lese og skrive. 

Hjerneslag er den hyppigste årsaken til afasi, men også hodeskader, hjernesvulster og andre sykdommer kan føre til afasi.

Nye regler fra Helfo

Fra og med 1. januar 2017 endret HELFO sine regler med tanke på henvisning til privatpraktiserende logopeder.

Informasjonspakke om afasi

Ny informasjonspakke om afasi er tilgjengelig for bestilling fra Afasiforbundet. Du kan bestille den gratis portofritt til personer med afasi, pårørende eller institusjoner. Se nettbutikken vår for bestilling.

Ny brosjyre "Afasi – Hva nå?"

Afasiforbundet er nå klar med en ny brosjyre "Afasi – Hva nå?".

Du kan bestille den gratis fra nettbutikken vår.

Søk forskningsmidler gjennom ExtraStiftelsen

Om lag en tredjedel av ExtraStiftelsens midler går til forskning, og nå er ny  søknadsrunde for ordningen Forskning 2018 åpen.

Afasi Ung

Hei alle sammen!

Vi oppretter snart en Afasi Ung Facebook-gruppe!

Kort-film om afasi

Denne videoen gir et innblikk i livet til en med afasi og noen utfordringer hun har i hverdagen.