Et hjerneslag skader som regel bare en liten del av hjernen. Ofte blir noen funksjoner rammet, mens resten er som før. For eksempel kan man ha afasi, men likevel bevege seg som før. Andre kan store skader som rammer mange funksjoner

Vansker med å bevege seg – lammelser

Det å få lammelser er kanskje det vi mest forbinder med et hjerneslag. Rundt 80 % opplever det. Nervebanene krysser hverandre, så en skade i venstre hjerne-halvdel gir lammelser på høyre side og omvendt. Hvis man har afasi er lammelsen som regel på den høyre siden.

Vansker med å bevege seg – balanse

Mange opplever nedsatt balanse etter et hjerneslag. De kan føle seg svimle og ustødige. Det kan være mange grunner til det.

Vi har et balanse-senter i hjernen som hjelper å justere balansen. Det kan bli rammet. Vi bruker synet til å orientere oss i rommet. Hvis synet er endret, kan det føre til nedsatt balanse. Noen ganger får ikke hjernen ordentlig «beskjed» om hvor ben og armer er i forhold til gulvet og omgivelsene. Da føler man seg fort ustødig. Dessuten kan ustødighet være en bivirkning av medisiner du må ta.

Mer...