Afasiforbundet i Norge

Spørsmål om rettigheter

Etter en ervervet skade i hjernen kan man ha behov for bistand i hverdagen. Det finnes også ulike kommunale og fylkeskommunale hjelpetjenester man kan søke om uavhengig av hva slags behov man har. Gjennom kommunen kan man søke hjemmesykepleie, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), hjemmehjelp og støttekontakt, mens man gjennom fylkeskommunen kan søke om verge. Det er klagerett på alle vedtak.

Informasjon om ulike typer støtteordnnger finner man på helsenorge.no, fylkesmannen.no og kommunens nettsider eller ved å henvende seg direkte til kommunen.

FFOs rettighetssenter er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder personer med funksjonshemning og kronisk sykdom. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) eier og driver senteret. Senterets rådgivere er jurister med erfaring innen velferdsrettens område. Du kan kontakte Rettighetssenteret på via kontaktskjema.
Les mer om senteret her: FFOs Rettighetssenter

Pasient- og brukerombudet kan bistå med å gjøre en vurdering av din sak og gi deg råd og veiledning. Les  mer her: Pasient- og brukerombudet

Du kan lese mer om habilitering og rehabilitering i kommunene her: «Riktige tiltak – på riktig nivå –  til rett tid»

Helsetilsynet har en egen nettside med en oversikt over mulighetene for å klage på helse- og omsorgstjenester og hvordan klager blir behandlet. Denne siden inneholder korte tekster om befolkningens rettigheter og klagemuligheter i møte med sosiale tjenester i Nav, barnevern-, helse- og omsorgstjenester. Om klagemuligheter – se Helsetilsynet

Du er velkommen til å ta kontakt med Afasiforbundet på telefon 22 42 86 44 om du har spørsmål om rettigheter. Vår rettighetsbrosjyre kan du bestille gratis her: Rettighetsbrosjyre