Afasiforbundet i Norge

Rett til rehabilitering

Artikler som omhandler rett til rehabilitering.

Pakkeforløp for hjerneslag

Pakkeforløp for hjerneslag

Pakkeforløp for hjerneslag Pakkeforløp for hjerneslag fase 1 ble lansert i desember 2017 sammen med revidert retningslinje for hjerneslag. Mens ...
Les Mer…

Rett til individuell plan

Rett til individuell plan (IP) er hjemlet i en rekke lovverk. Hvis du har behov for langvarige og koordinerte helsetjenester, ...
Les Mer…
Nasjonale retningslinjer

Nasjonale retningslinjer

Anbefaler intensiv språkopplæring Kartlegging og opptrening av språk- og kommunikasjonsvansker starter på sykehuset, og krever ofte langvarig oppfølging av logoped ...
Les Mer…