Afasiforbundet i Norge

Rett til logoped

Rett til logoped

I den første tiden etter skaden er det logopeder ved sykehus som skal ta seg av kartlegging og utredning. Noen pasienter henvises videre til opphold ved rehabiliteringssentre, hvor de også har et tilbud om logopedisk behandling ...
Les Mer…

Voksenopplæring

Voksne som får grunnskoleopplæring kan også ha rett på spesialundervisning. På disse sidene finner du informasjon om spesialundervisning for voksne ...
Les Mer…

Mer om opplæringsloven

Rettigheter til opplæring for barn, unge og voksne er hjemlet i Opplæringsloven. Opplæringsansvarlig instans i kommunen er ansvarlig for å tilrettelegge opplæringen for personer med særskilte behov. Dette inkluderer personer med afasi ...
Les Mer…

Rett til å klage

En person som har språk-/talevansker etter hjerneslag eller liknende, har rett til tilbud hos logoped. Les mer om hvordan du skal gå fram når du ikke får det du har krav på i din kommune ...
Les Mer…