Afasiforbundet i Norge

Tekststørrelse

A A A

Pakkeforløp for hjerneslag

Et pakkeforløp er et standard pasientforløp som beskriver organisering av utredning og behandling, kommunikasjon/dialog med pasient og pårørende, samt ansvarsplassering og konkrete forløpstider.

Les mer om pakkeforløp på Helsedirektoratets nettsider.