Afasiforbundet i Norge

Barns rettigheter

BARNS RETTIGHETER NÅR MOR ELLER FAR BLIR SYK

Stortinget vedtok 19. juni 2009 endringer i helsepersonelloven og lov om spesialisthelsetjenesten for å sikre at helsepersonell skal identifisere og ivareta det informasjons- og oppfølgingsbehov mindreårige barn som pårørende har. Endringene trådde i kraft 1. januar 2010.

VERKTØY FOR SAMTALE NÅR FORELDRE BLIR SYKE

Snakketøyet er navnet på det siste verktøyet fra BarnsBeste, et enkelt og tilgjengelig verktøy for å få til en samtale med barn og foreldre når foreldrene er syke.

Det er ikke bare helsepersonell som er målgruppen for dette verktøyet. Det kan for eksempel være en lærer eller en fotballtrener. Snakketøyet finner du på www.snakketoyet.no