Afasiforbundet i Norge

Rettigheter til logoped
Rett til logopedNasjonale retningslinjer for behandling og rehabilitering ved hjerneslag anbefaler at personer med afasi for ...
Les mer…
Rett til rehabilitering
Artikler som omhandler rett til rehabilitering ...
Les mer…
Rettigheter for pårørende
Jo mindre pasienten er i stand til å ivareta seg selv, jo flere rettigheter har pårørende ...
Les mer…
Spørsmål om rettigheter
Etter en ervervet skade i hjernen kan man ha behov for bistand i hverdagen. Det finnes ...
Les mer…
Barns rettigheter
BARNS RETTIGHETER NÅR MOR ELLER FAR BLIR SYK Stortinget vedtok 19. juni 2009 endringer i helsepersonelloven ...
Les mer…