Afasiforbundet i Norge

Snakk med legen din

Spiralhefte 95 sider. A4-format. Utgitt i 2005.

Veiledende pris: kr 390 pluss porto

Heftet kan bestilles av Afasiforeningen for Ytre Nordmøre.

Epost: eli.stene@hotmail.com

Kategori:

Beskrivelse

Dettet heftet er laget for å lette samtalen mellom helsepersonell og personer med afasi. Det er basert på teknikkene i «Støttet samtale for voksne med afasi» utvklet ved Aphasia Institute i Toronto, Canada. Heftet  består av bildemateriell som er tilpasset ulike yrkesgrupper innen helsevesenet. Heftet er ett av to hefter på norsk. Det andre heter «Snakk med din sykepleier».

Afasiforeningen for Ytre Nordmøre utgir heftene «Snakk med din sykepleier» og «Snakk med legen» din i samarbeid med Aphasia  Institute i Toronto. De er oversatt og bearbeidet av logoped MNLL Trine Lise Dahl og logoped MNLL Anne Kvande.

Heftene bygger på ressursmateriell utviklet av Aphasia Institute i Toronto.  En kombinasjon av bildemateriell og nøkkelord som muliggjør samtale omkring komplekse emner.  Permen  ble oversatt til norsk med midler fra Stiftelsen Dam i 2003. På norsk heter den «Illustrert kommunikasjonsmateriell og kan fortsatt bestilles her: Illustrert kommunikasjonsmateriell – Afasiforbundet i Norge

print