Afasiforbundet i Norge

Samtaler om helse: Svensk utgave PDF

Her kan du laste ned svensk utgave av «Samtaler om helse»

Samtal om hälsa svensk ensidet PDF for nett 200922

 

Beskrivelse

Mange med afasi og pårørende synes samtaler hos legen er vanskelig.  «Samtaler om helse» inneholder 19 tegninger, om fysisk og psykisk helse. Den kan brukes hos legen ved å peke på bildene som hjelp i samtalen.

Tanken er at hvis legen (eller sykepleieren eller personen med afasi eller andre) har et bilde-materiell som viser ulike helse-tilstander, så kan dette gjøre samtalen lettere. Ved hjelp av bildene kan det være lettere å forstå hva legen mener, og det kan være lettere selv å uttrykke hvordan man har det. Brosjyren kan være på bordet mellom de to som snakker sammen. Slik kan man peke på bildene mens man snakker. Skrevne ord og bilder er til støtte i samtalen. Man kan peke og vise, forklare og spørre. Bilder gjør ord og begreper enda mer konkrete.

Brosjyren

Brosjyren  inneholder 19 tegninger, om fysisk og psykisk helse. I tillegg er det noen skalaer fra 1 til 10. Slik kan du vise hvor viktig noe er, og hvor smertefullt noe er.

På norsk heter den Samtaler om helse og er gratis. Den kan bestilles hos Afasiforbundet 

Basert på en publikasjon utgitt av Adler Aphasia Center i Jerusalem (Dafna Olenik). Den norske utgaven er utarbeidet av Gabriele Kitzmüller, Line Haaland-Johansen og Karianne Berg. Illustrasjoner: Håvard Hegdal

Utgitt med støtte av Stiftelsen Dam.

Norsk og svensk versjon:

Last ned PDF – norsk utgave:  Samtaler om helse – norsk utgave enkeltsider

Last ned PDF – svensk utgave: Samtal om hälsa svensk ensidet PDF for nett 200922

print