Afasiforbundet i Norge

Rehabilitering av lese- og skrivefunksjon ved afasi

Beskrivelse

Rehabilitering av lese-skrivefunksjon ved afasi, ut fra klinisk erfaring. Heftet er en praktisk veileder som kan hjelpe logopeder med lese-skriveopplæring som en del av den totalte språkrehabiliteringen.

Forfattere: Ingjerd Haukeland, Tone Sandmo og Synneve Stoller.

40 sider, utgitt 2016

Her kan du laste ned PDF:

Rehabilitering av lese-skrivefunksjon hefte ved afasi 2016

Heftet kan også bestilles i medlemsbutikk.

print