Afasiforbundet i Norge

Afasipårørende – hva nå?

Beskrivelse

Afasi rammer ikke bare den som får afasi, men også de rundt, de pårørende. Vi har laget en brosjyre rettet mot dem som står afasirammede nær.

Her kan du laste ned Afasipårørende Hva nå – brosjyre

print