fbpx

Afasiforbundet i Norge

Afasipårørende – hva nå?

kr0.00

Gratis brosjyre for pårørende.

Her kan du laste ned Afasipårørende Hva nå – brosjyre

Beskrivelse

Afasi rammer ikke bare den som får afasi, men også de rundt, de pårørende. Vi har laget en brosjyre rettet mot dem som står afasirammede nær.

Brosjyren er gratis.

print