Afasiforbundet i Norge

NUMA 1, auditiv prosessering

kr 450.00

Undervisningsmateriell. Ment for logopeder, knyttet til auditiv prosessering. Publisert i 2011. Porto kommer i tillegg

OBS! VELG PRISMODELL UNDER
MEDLEMSPRIS : 300,-
IKKE MEDLEM : 450,-

Kategori:

Beskrivelse

NUMA 2, setningsprosessering

Personer med afasi har behov for tilrettelagt undervisning hos logoped. Oppgaver og tiltak i undervisningen tilpasses de vansker som den enkelte har.
Materiellet selges ikke av Afasiforbundet men kan bestilles her: Statped.no Nettbutikk

Originalmateriellet (Newcastle University Aphasia Therapy Resources) er evidensbasert. Det er utarbeidet av logopeder ved universitetet i Newcastle upon Tyne. Materiellet er oversatt og bearbeidet til norsk av logopeder på afasiteamet, Bredtvet kompetansesenter. Prosjektet er et samarbeid mellom Bredtvet kompetansesenter og Afasiforbundet i Norge, støttet med midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering.

Hefte 2 om setningsprosessering, inklusive 2 CD-er med oppgaver: CD-en inneholder en mengde oppgaver. Disse tar sikte på å bedre setningsprosesseringen hos personer med afasi. Teori- og evidensgrunnlaget er relativt enkelt forklart i den tilhørende håndboken.

Materiellet forhandles av Statped sørøst. Hefte 3 om leseforståelse, inklusive 1 CD med oppgaver, ble publisert i 2013 og selges også av Statped (www.statped.no).

print