Afasiforbundet i Norge

Informasjonspakke

kr 0.00

Beskrivelse

For mange som blir rammet av afasi og deres pårørende er tilgangen på god informasjon tidlig i forløpet viktig.  Vi håper at denne informasjonspakken kan være til hjelp og bidra til å lette litt på belastningen som en livsendrede situasjon ofte innebærer.

Pakken kan bestilles enten man er rammet selv, pårørende eller helsepersonell. Informasjonspakken er gratis og sendes portofritt*.

* Porto belastes for antall over 5 pakker (kr 100)

Informasjonspakken inneholder:

  • Brosjyrer om afasi
  • Hefte «Hva er afasi»
  • Gi Tid brosjyre med kommunikasjonsråd
  • ”Gi Tid” kort
  • Afasiforbundets medlemsblad ”Afasiposten”

 

print