Afasiforbundet i Norge

Illustrert kommunikasjonsmateriell

kr 2,300.00

Illustrert kommunikasjonsmateriell (IKM) er et ressursmateriell til bruk i kommunikasjonen med personer som har afasi (2003).  Pris ekskl. porto.

 

 

Kategori:

Beskrivelse

Hensikt
Illustrert kommunikasjonsmateriell (IKM) er ment som samtale-støtte for personer som samtaler med en person med afasi. Permen er opprinnelig utarbeidet ved Aphasia Institute, Toronto. Den inneholder tegninger, tekst og instruksjoner oversatt og tilrettelagt for norske forhold.

Tematisk organisert
Illustrert kommunikasjonsmateriell inneholder tematisk organisert bildemateriell, som i kombinasjon med nøkkelord og støttende samtaleteknikker, muliggjør samtale omkring komplekse emner. Ved å bruke permen i kommunikasjon med en afasirammet vil samtalepartneren kunne fungere som en ressurs for den afasirammede og dele aktivt på kommunikasjonsbyrden. Dette vil kunne gi personen med afasi økt mulighet til kommunikasjon og deltakelse.

Bakgrunn
Oversettelsen og bearbeidelsen av permen har vært et samarbeidsprosjekt mellom Afasiforbundet i Norge og tre fagmiljøer representert ved logoped Anne Kvande (leder), PP-tjenesten for Ytre Nordmøre, logoped Trine Lise Dahl, Munkvoll rehabiliteringssenter, Trondheim og logoped Eli Qvenild, Bredtvet kompetansesenter, Oslo. Prosjektet har blitt gjennomført ved hjelp av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (i 2003).

print