Afasiforbundet i Norge

Hva er primær progressiv afasi (PPA) brosjyre

kr 0.00

Brosjyre om primær progressiv afasi (4 sider)

 

Beskrivelse

Afasi oppstår oftest plutselig etter hjerneslag eller andre hjerneskader. Det forekommer også andre årsaker til afasi, med symptomer som øker over tid. Årsaken er som regel en hjernesykdom, hvor man ser gradvis økende celledød i hjernen, såkalt degenerativ hjernesykdom. Den vanligste degeneraitve hjernesykdommen er Alzheimers sykdom, som fører til demens, men det finnes flere andre slike sykdommer. Noen ganger kan det første symptomet være en språkforstyrrelse, og dette kaller man primær progressiv afasi.

Primær progressiv afasi (PPA) er altså  en gradvis svekkelse av språkfunksjonen som følge av degenerativ hjernesykdom.

Et samarbeid mellom Oslo universitetssykehus, Hukommelsesklinikken, Geriatrisk avdeling, Statped og Afasiforbundet.

Brosjyren er støttet av Helsedirektoratet.

Her kan du laste ned PDF av brosjyren:   Brosjyre – primær progressiv afasi

print