Afasiforbundet i Norge

Hast skåringsark

Beskrivelse

Haukeland afasi-screeningtest (HAST) er en mye brukt screeningtest for å avdekke språklige afatiske vansker, og spesielt den delen som omfatter screening av lette til moderate afatiske vansker blir mye brukt i klinisk praksis. I Norsk Tidsskrift for Logopedi 4/2018 kunne vi lese om arbeidet med å lage arbeidet med å utarbeide veiledende normer slik at screeningtesten kan bli lettere å vurdere (Dalåmo og kolleger, 2018). Nå foreligger normene og kan lastes ned her:  HAST skåringsark

print