Afasiforbundet i Norge

HAST: Haukeland afasi-screeningtest

Kartleggingsmateriell for logopeder. Laget for i akuttfasen. Publisert i 2010. Materiellet er utviklet av Logopedtjenesten Helse Bergen, ved Haukeland universitetssjukehus. HAST-permen er  utsolgt. Afasiforbundet jobber med en elektronisk versjon av HAST-testen og planlegger lansering i mars 2021.

Her kan du laste ned HAST skåringsark (tillegg til HAST-permen januar 2020): HAST skåringsark

Kategori:

Beskrivelse

Utviklingen av HAST er finansiert av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering, via Afasiforbundet i Norge. Forfattere er Tone Sandmo, Ingjerd Haukeland og Synneve Stoller.

Fra permens innhold:
– Screening ved betydelige afatiske vansker
– Screening ved moderate og lette afatiske vansker
– Differensialdiagnose afasi – taleapraksi – dysartri

Her kan du laste ned HAST skåringsark (tillegg til HAST-permen januar 2020): HAST skåringsark

print