Afasiforbundet i Norge

Folder – Spise- og svelgevansker, dysfagi

Beskrivelse

Laget av logopeder ved Logopedtjenesten Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus. Folderen ble opprinnelig publisert som del av et undervisningsopplegg. Her kan du laste ned PDF.

Utviklet som del av et prosjekt finansiert av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering, via Afasiforbundet i Norge.

dysfagi_web_brosjyre1

print