Afasiforbundet i Norge

Afasi – språkvansker etter en ervervet skade i hjernen

kr 0.00

Hvordan kommunisere med en person med afasi? 6-siders folder.  Gratis. Sendes portofritt.

Beskrivelse

Hvordan kommunisere med en person med afasi? [Blå folder.] Gratis. Portofritt.

print