Afasiforbundet i Norge

Om digitalisering – en liten brosjyre

kr 0.00

Brosjyre om digitalisering. Sendes portofritt.

Beskrivelse

Digitaliseringen presenteres ofte som en vei til delaktighet for alle. Men digitale systemer skaper hindringer og utenforskap i samfunnet for mange med afasi og andre funksjonsnedsettelser. Afasiforbundet har gjennom samarbeid i Nordisk Afasiråd utarbeidet en flyer om temaet.

Denne kan du laste ned her:

flyer_digitalisering_2017_norsk_webb

print