Afasiforbundet i Norge

Afasi-folder på flere språk

Her finner du brosjyrer om afasi på en rekke ulike språk. Brosjyrene finnes blant annet på nordsamisk, somali, urdu, engelsk – og på norsk. Du kan laste ned PDF av brosjyrene via vår danske søsterorganisasjon Hjernesagen. Last ned her.

I tillegg er brosjyren oversatt til finsk: afasia2013_finsk_web

Brosjyrene kan ikke bestilles, kun som PDF for utskriving.