Afasiforbundet i Norge

Afasi og samliv – hefte

kr 0.00

Hefte om afasi og samliv. 40 sider. Gratis. Sendes portofritt.

Beskrivelse

Å leve sammen med afasi kan være utfordrende både for personen som har blitt rammet av språkvanskene og for pårørende. Språkvansker hos en av partene i en relasjon, vanskeliggjør kommunikasjon for begge. I dette heftet får du konkrete tips om kommunikasjon i nære relasjoner, råd om seksualitet og samliv og historier fra virkeligheten.

Heftet er et samarbeid med Statped. Støttet av Stiftelsen Dam.

Se også samlivskurs om afasi – på nett

print