Afasiforbundet i Norge

Afasi – hva nå?

Brosjyren er ment for afasirammede, pårørende og helsepersonell. Den informerer om hva afasi er, hva som er viktig når du har fått afasi, hvem Afasiforbundet og lokalforeningene er og hva vi arbeider for.

Her kan du laste ned PDF av brosjyren

Beskrivelse

 

Brosjyren er ment for afasirammede, pårørende og helsepersonell. Den informerer om hva afasi er, hva som er viktig når du har fått afasi, hvem Afasiforbundet og lokalforeningene er og hva vi arbeider for.

print