Afasiforbundet i Norge

Faglig utvalg for perioden 2019 – 2022 består av:

Karianne Berg, logoped
Hilde Bergersen, nevropsykolog
Ingjerd Haukeland, logoped
Line Haaland-Johansen, logoped
Anette Storstein, nevrolog
Signe Vallumrød, sykepleier

samt forbundsleder Hogne Jensen, logoped

Likepersonsutvalget for perioden 2019 – 2022 består av:

Randi S. Andresen
Eivind Dybendal
Lena Klingan

Arbeidsutvalget

Hogne Jensen, forbundsleder
Yngve Seterås, nestleder
Marianne Brodin, generalsekretær