Afasiforbundet i Norge

Faglig utvalg for perioden 2019 – 2022 består av:

Ingjerd Haukeland, pensjonert logoped
Karianne Berg, logoped

Hilde Bergersen, nevropsykolog
Line Haaland-Johansen, logoped
Anette Storstein, nevrolog
Signe Vallumrød, sykepleier

Faglig utvalg (FU) skal bistå og være en ressurs for forbundsstyre og administrasjon i saker der faglig og fagpolitisk kompetanse er vesentlig.  

Likepersonsutvalget for perioden 2019 – 2022:

Lena Klingan, Narvik og omegn Afasiforening
Randi S. Andresen, Afasiforeningen i Østfold
Eivind Dybendal, Ringerike og omegn afasiforening

Lena Klingan, Randi S. Andresen og Eivind Dybendal

 

Arbeidsutvalget

Yngve Seterås, leder
Eivind Dybendal, fungerende nestleder
Marianne Brodin, generalsekretær