Afasiforbundet i Norge

Faglig utvalg for perioden 2019 – 2022 består av:

Ingjerd Haukeland, pensjonert logoped
Karianne Berg, logoped

Hilde Bergersen, nevropsykolog
Line Haaland-Johansen, logoped
Anette Storstein, nevrolog
Signe Vallumrød, sykepleier

samt forbundsleder Hogne Jensen, logoped

Likepersonsutvalget for perioden 2019 – 2022 består av:

Lena Klingan (leder)
Randi S. Andresen
Eivind Dybendal

Arbeidsutvalget

Hogne Jensen, forbundsleder
Yngve Seterås, nestleder
Marianne Brodin, generalsekretær