Afasiforbundet i Norge

Tekststørrelse

A A A

Faglig utvalg for perioden 2016 – 2019 består av:

Leder:
Ingjerd Haukeland

Medlemmer:
Karianne Berg
Line Haaland-Johansen
Liv Stabell-Kulø
Ellen Borge

samt forbundsleder Hogne Jensen  og nestleder Inghild Bjørgestad fra AU/Styret

Likepersonsutvalget for perioden 2016 – 2019 består av:

Leder: Sigrid Lund, Haugesund og omegn Afasiforening
Sekretær: Per Gunnar Stornes, Haugesund og omegn Afasiforening
Medlem: Trond Børseth, Haugesund og omegn Afasiforening
Medlem: Brith Stokke Kalheim, Sør-Rogaland Afasiforening
Medlem: Eivind Dybendal, Ringerike og omegn Afasiforening

Arbeidsutvalget

Hogne Jensen
Inghild Bjørgestad