Afasiforbundet i Norge

Styret

Leder: Yngve Seterås

Mobil: 48 14 12 13  

epost: seteraas@gmail.com

Afasiforeningen for Bergen og omegn

Nestleder: Eivind Dybendal,

Mobil: 99 28 98 57  

epost: eivind11@online.no

Ringerike og omegn Afasiforening

Randi Kaasa

Styremedlem: Randi Kaasa,

Mobil: 97190179  

epost: kaasa.randi@gmail.com

Afasiforeningen for Bergen og omegn

Styremedlem: Bernt Olaf Ørsnes,

Mobil: 90957565  

epost: bernt_olaf@hotmail.com

Afasiforeningen for Bergen og omegn

Styremedlem: Turid Iddmark Bjerland,

Mobil: 41303034  

epost: tu.iddmark@gmail.com

Agder Afasiforening

Varamedlem (1): Nicholas Wilkinson,

Mobil: 91 54 20 44  

epost: nicholas.p.b.wilkinson@gmail.com

Afasiforeningen for Oslo og omegn

 

Varamedlem (2): Egil Haaland

Mobil: 92 89 64 77

epost: egilhaaland75@gmail.com

Afasiforeningen for Bergen og omegn

Varamedlem (3): Lars Eriksrud

Mobil: 48 26 32 10

epost: lars.eriksrud@gmail.com

Afasiforeningen for Oslo og omegn