Afasiforbundet i Norge

Styret

Leder: Hogne Jensen,

 Mobil: 99168021  

epost: hogne@afasi.no

Afasiforeninga for Tromsø og omegn

Nestleder: Yngve Seterås,

Mobil: 48141213  

epost: seteraas@gmail.com

Afasiforeningen for Bergen og omegn

Styremedlem: Eivind Dybendal,

Mobil: 99289857  

epost: eivind.dybendal@freeway.no

Ringerike og omegn Afasiforening

Randi Kaasa

Styremedlem: Randi Kaasa,

Mobil: 97190179  

epost: kaasa.randi@gmail.com

Afasiforeningen for Bergen og omegn

Styremedlem: Bernt Olaf Ørsnes,

Mobil: 90957565  

epost: bernt_olaf@hotmail.com

Afasiforeningen for Bergen og omegn

Varamedlem (1): Nicholas Wilkinson,

Mobil: 91542044  

epost: nicholas.p.b.wilkinson@gmail.com

Afasiforeningen for Oslo og omegn

Varamedlem (2): Turid Iddmark Bjerland,

Mobil: 41303034  

epost: tu.iddmark@gmail.com

Agder Afasiforening

Varamedlem (3): Trond Børseth,

Mobil: 91882550  

epost: trond-bo@online.no

Haugaland Afasiforening