Afasiforbundet i Norge

Tekstene er skrevet av logopedene Ingvild Røste, Malin D. Dalby
og Eva Nordset gjennom samarbeid i nettverket Afasiforum 3 i regi av Staped.

 

Om afasi

Om afasi

Afasi er en språkforstyrrelse som følge av sykdom eller skade i hjernen, og som innebærer vansker med både å bruke ...
Les Mer…
Afasi - mer enn talevansker

Afasi – mer enn talevansker

Det finnes flere forskjellige modeller som beskriver stadier og sammenhenger i språkprosesseringen. Psycholinguistic Assessments of Language Processing in Aphasia (PALPA) bruker en ...
Les Mer…
Klassifisering av afasi – enklere sagt enn gjort?

Klassifisering av afasi – enklere sagt enn gjort?

Flere forskere har forsøkt å definere og klassifisere forskjellige typer afasi ut i fra symptomer og skadelokalisasjon i hjernen. Dette ...
Les Mer…
Klassifisering - Fremre skader

Klassifisering – Fremre skader

Skader i fremre deler av språkområdene, oftest i venstre hjernehalvdel, klassifiseres som en Brocas afasi. Dette omtales gjerne som ekspressiv afasi, ...
Les Mer…

Klassifisering – Bakre skader: Wernickes afasi

Skader i bakre deler av språkområdene har ofte blitt klassifisert som en Wernickes afasi. Denne typen språkvansker blir også omtalt ...
Les Mer…

Klassifisering – Global afasi

To andre begreper som ofte brukes om afasityper er global afasi og anomisk afasi. Hvis det er store vansker i ...
Les Mer…

Klassifisering – Anomisk afasi

For en del personer med afasi er problemer med å finne ord det som er hovedsymptomet. Dette kalles anomisk afasi ...
Les Mer…

Kognitive forutsetninger

Effektiv kommunikasjon, lesing og skriving er ikke bare avhengig av en intakt språkevne, men også andre kognitive evner og prosesser ...
Les Mer…

Nedsatt lese- og skriveferdighet

Nedsatt leseferdighet Som en følge av afasi kan man få vansker med å avkode og/eller forstå skriftspråk. En person med ...
Les Mer…

Dysartri

Dysartri er ikke en språkvanske, men en nevrologisk taleforstyrrelse. Årsaken til dysartri er manglende nevrologisk kontroll på talemuskulaturen, som gjør ...
Les Mer…