Afasiforbundet i Norge

E-læringskurs om følgevansker etter hjerneslag

Har du behov for informasjon om hva hjerneslag fører til og hvordan du skal takle ulike utfordringer etter slag? Her finner du et e-læringskurs hvor landets fremste fagpersoner gir deg fakta og mestringstips. Kurset er åpent og gratis for alle. Og det kan tas når som helst og flere ganger.

Kurset tar utgangspunkt i slagrammede og pårørendes erfaringer og behov. Innholdet har blitt til i et samspill mellom brukere og fagpersoner.

Kurset er delt inn i tre hovedbolker:

 • Fysiske utfordringer
 • Kognitive utfordringer
 • Psykisk helse

Hver hovedbolk har undertemaer. Her finner du informasjon om kjente utfordringer som afasi, fatigue og syn. Men også om mindre omtalte emner som neglekt og apraksi. Ett område som angår de fleste, og som ellers ikke blir mye omtalt, er seksualitet. Kurset dekker også det. Og mye mer.

Du kan velge hvilket tema du vil gjennomgå. Da får du opp en video med forelesning. Etter forelesningen får du en oppsummering og tips.

E-læringskurset finner du her

Kurset er utviklet av Afasiforbundet i Norge, Landsforeningen for Slagrammede (LFS) og LHL Hjerneslag, med støtte fra Stiftelsen Dam.

Nettside og brosjyre om PPA

På nettsiden ppa.afasi.no finner du videoforedrag om ulike typer PPA og behandling og utredning.

Afasi oppstår oftest plutselig etter hjerneslag eller andre hjerneskader. Det forekommer også andre årsaker til afasi, med symptomer som øker over tid. Årsaken er som regel en hjernesykdom, hvor man ser gradvis økende celledød i hjernen, såkalt degenerativ hjernesykdom. Den vanligste degenerative hjernesykdommen er Alzheimers sykdom, som fører til demens, men det finnes flere andre slike sykdommer. Noen ganger kan det første symptomet være en språkforstyrrelse, og dette kaller man primær progressiv afasi. Primær progressiv afasi (PPA) er altså  en gradvis svekkelse av språkfunksjonen som følge av degenerativ hjernesykdom.

Forelesere er Peter Bekkhus-Wetterberg, overlege ved Hukommelsesklinikken OUS, Geriatrisk avdeling, Monica I. Norvik logoped MNLL, Statped/UiO Institutt for lingvistiske og nordiske studier og Ingvild E. Winsnes, logoped og stipendiat, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO (da Statped).

Her kan du laste ned PDF av brosjyre om PPA:   Brosjyre – primær progressiv afasi
Du kan også bestille brosjyren i nettbutikken: Hva er primær progressiv afasi (PPA) brosjyre – Afasiforbundet i Norge

Her finner du artikkel på tidsskriftet.no – en klinisk oversikt over PPA Primær progressiv afasi | Tidsskrift for Den norske legeforening (tidsskriftet.no)

E-læringskurs og brosjyre er støttet av Helsedirektoratet og et samarbeid mellom Hukommelsesklinikken OuS – Geriatrisk avdeling, Statped og Afasiforbundet.

 

Nettverksmøte 1. desember telelogopedi for logopeder (Teams)

Velkommen til nettverksmøte 1. desember kl. 17.30-18.30 på Teams for logopeder som er interessert i telelogopedi.

I dette møtet vil Unn Tinbod og Iselin Partee vise forslag til bruk av videotime basert på praktisk erfaring. Hvilket materiell egner seg? Logopedene deler av sine erfaringer.

Vi har også en gledelig nyhet! Helse-Sør-Øst har innvilget midler for å få til en fungerende telelogopeditjeneste i samarbeid med telelogopeder og akuttavdelinger på følgende Helseforetak: OUS, Vestre Viken (to avdelinger er med der), sykehuset Innland og diakonhjemmet.

Vi trenger både erfarne telelogopeder og de som vil lære mer. Ideen er å bygge opp et nettverk av logopeder som er interessert i telelogopedi. Nettverket har bakgrunn i prosjektet «Telelogoped»,  som har sett på hvordan telelogopedi kan bli et fast, pasientvennlig og bærekraftig tilbud, for å dekke behovet for intensiv språktrening etter slag. Deltakere: Sunnaas Sykehus i samarbeid med Sykehuset Østfold, Afasiforbundet, Østfold kommune, Statped, Universitetet i Oslo og flere private logopeder.

Facebook gruppe: Nettverk for logopeder som er interessert i telelogopedi | Facebook

Gruppen er endret til «lukket» og du får to enkle spørsmål å svare på når du ber om å bli medlem.

Er du du deltaker eller ikke har fått teams-innkallingen kan sende en epost eller melde seg på via lenken under.

Velkommen!

Påmelding teams
Fornavn
Etternavn
reCAPTCHA

 

Afasidagene på Statped 2022

Afasidagene er en praksisrettet konferanse om afasi.

Benytt sjansen til å høre om praksiserfaringer og forskning.

Målgruppen er logopeder og andre fagpersoner som arbeider med personer med afasi. Kurset er tilpasset praktikere, men vil også være relevant for deg som forsker innen afasifeltet.

Konferansen holdes på Statped, Hovseter 10. – 11. november 2022.

Her finner du mer informasjon og lenke ti l påmelding: Afasidagene 2022

 

 

Afasiforbundet blir en del av LHL

Fra 1. januar 2023 slås LHL og Afasiforbundet i Norge sammen. Afasiforbundet blir en del av LHL gjennom LHL Hjerneslag og Afasi. Sammenslåing vil styrke tilbudet for mennesker med afasi og deres pårørende.

Dette er klart etter vedtak på ekstraordinært landsmøte i Afasiforbundet 13. september 2022. LHL godkjente for sin del sammenslåingen på landsmøtet i juni.

LHL som allerede er Norges største brukerorganisasjon for slagrammede og pårørende, kan dermed styrke sitt samlede tilbud til disse og til personer med annen ervervet hjerneskade.

 • Vi slår oss nå sammen med en organisasjon som har stor organisatorisk og interessepolitisk tyngde. Avgjørende for oss er at dagens tilbud ikke bare kan videreføres, men også styrkes med nye, sier Yngve Seterås, leder i Afasiforbundet.

Generalsekretær Frode Jahren i LHL er glad for tilliten fra Afasiforbundet.

 • Dette styrker afasisaken i Norge. Afasiforbundet tilfører oss viktig kompetanse, sier Jahren.

I praksis innebærer sammenslåingen at LHL sentralt organiserer sitt arbeid på hjernehelseområdet i enheten LHL Hjerneslag og Afasi. Videre skal LHL blant annet styrke seg ved å etablere eget rådgivning – og likepersontilbud på afasi. Hjernehelse- og hjerneslagmagasinet SlagNytt og Afasiposten slås sammen. Afasiforbundets fagråd videreføres. Forbundets foreninger som ønsker å fortsette som egne foreninger, vil kunne gjøre det, samtidig som alle LHLs lokallag også er lokallag for mennesker med afasi og deres pårørende. Interessepolitisk vil arbeidet med å styrke logopeddekningen intensiveres.

Selv om den formelle sammenslåingen skjer først ved årsskiftet, vil LHL Hjerneslag og Afasiforbundet allerede fra nå opptre mer samlet og koordinert enn tidligere.

På bildet: Fra venstre: Tommy Skar (LHL), Yngve Seterås, Marianne Brodin, Eivind Dybendal, Ingjerd Haukeland og Trond Børseth.

Samlivskurs på nett

Å leve sammen med afasi kan være utfordrende både for personen som har blitt rammet av språkvanskene og for pårørende. Språkvansker hos en av partene i en relasjon, vanskeliggjør kommunikasjon for begge. På denne nettsiden får du konkrete tips og råd om kommunikasjon i nære relasjoner i form av videoforedag med logoped, psykolog og intervju med et par hvor den ene har afasi.

Her finner du nettsiden: samlivskurs.afasi.no

Vi har også laget et hefte: «Samliv og afasi». Der får du konkrete tips om kommunikasjon i nære relasjoner, råd om seksualitet og samliv og historier fra virkeligheten. Heftet kan bestilles gratis i nettbutikk på afasi.no

Samlivskurset og heftet er et samarbeid med Statped. Støttet av Stiftelsen Dam.

 

 

Afasidagen 10. oktober: Slagkafe i Ski

Velkommen til Rådhusteateret i Ski mandag 10. oktober. Slagkaféen er åpen for personer med afasi, pårørende og andre som ønsker kunnskap om dette.

Program:
Hva er afasi og hvordan håndtere afasi i hverdagen? v/ Ingvild Elisabeth Winsnes, logoped og stipendiat, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO, og Line Haaland-Johansen, logoped MNLL, Statped

• Spørsmål, kommentarer og samtaler
• Enkel bevertning
• Gratis inngang

Generalsekretær Marianne Brodin i Afasiforbundet i Norge vil orientere om sammenslåingen av forbundet og LHL.

Sted: Rådhusteateret Adresse: Idrettsveien 8, Ski Tid: Kl. 19-20.30

Arrangør: LHL Hjerneslag Oslo og Akershus i samarbeid med LHL Hjerneslag og Afasiforbundet i Norge, og med støtte fra Stiftelsen Dam

For spørsmål: tommy.skar@lhl.no eller mobil 905 06 449

Plakat Ski 10. oktober 2022

Har du lyst til å være med i en animasjonsfilm om afasi?

Vi fra Rainy Day Productions leter etter barn og unge mellom 5 og 19 år, som har et familiemedlem med afasi og har lyst til å bidra til en kort animert dokumentarfilm (7-9 minutter).

Om Prosjektet
Vi vil lage en sjarmerende, morsom og rørende animasjonsfilm om afasi og barn som pårørende, som retter seg mot alle fra 6 år. Filmens fokus er på barnas perspektiv, hvordan de oppfatter situasjonen og hvordan det er å være sammen med en afasirammet. Filmen er basert på samtaler med barn og unge.

Samtalene
Samtalene blir gjennomført av regissøren Marita Mayer som er selv pårørende og har en dyp forståelse for hvordan livet forandrer seg etter at en nær venn eller et familiemedlem rammes med slag og afasi. Marita er utdannet kulturpedagog og har jobbet i mer enn 25 år med barn og unge fra 4 til 25 år i kulturformidling og også som etikklærer i en integrerende barneskole in Berlin. Marita er tysk og har bodd i Norge siden 2012. Hun har to barn som er nå 6 og 8 år.

Samtalene vil foregå i trygge omgivelser som barna og foreldrene selv velger. Samtalene kan variere fra 15, opp til 80 minutter og vil bli tatt opp med mikrofon. Vi har spørsmål og tanker vi ønsker å utforske sammen med barna, men vi er mest interessert i hvor barnas egne tanker leder samtalene. Frivillighet og tryggheten til barna kommer alltid først.

Men, hva prater vi egentlig om?
Først vil vi bli kjent med hverandre: Marita forteller litt om seg selv og prosjektet og barna prater om seg selv, interessene og omgivelsene sine.

Etterpå prater vi om det afasirammede familiemedlemmet: hvem er de? Hva heter de? Hvordan ser de ut? Det handler om å utforske de ulike utfordringene som pårørende har med afasi, apraksi og de eventuelle fysiske begrensningene. Vi prater om forholdet til den afasirammede personen, deres tanker, følelser og forestillinger om denne personen og samspillet og kommunikasjon mellom dem.

Til slutt prater vi om hva barna ønsker seg for seg selv med hensyn til samværet med den afasirammede og hva de ønsker seg for den rammede. Hva trenger de for å oppnå dette?

Hvis barna har lyst til å tegne underveis eller etterpå, oppmuntrer vi til det. Tegningene av den afasirammede og evt. et selvportrett av barna kan bli brukt i filmens visuelle utforming.

Fra samtaler til animasjon – hvordan blir egentlig filmen til?
Animasjonsfilmen er laget som tegneanimasjon, basert på bilder tegnet og malt av barn.

Aller først vil et lydspor av samtalene klippes sammen. Ut fra lydsporet lages en storyboard – en slags tegneserie – som er grunnlaget for animasjonen. Her bestemmes alt av viktig informasjon som kamerainnstillinger, lengden på scener og handlingen. Selve animasjon skal håndtegnes og kan være basert på egne tegninger. Hvert sekund av filmen består av opp til 25 bilder.

Det er planlagt at filmen er ferdig høsten 2023. Alle som har bidratt til filmen får en invitasjon til å komme til premieren. Filmen skal reise på festivaler verden rundt, blir forhåpentligvis vist på TV, og skal brukes i pedagogiske opplegg (f.eks. Den Kulturelle Skolesekken) og i pårørende arbeid.

Filmen skal hjelpe med å skape oppmerksomhet og forståelse i samfunnet om mennesker med afasi og deres spesielle behov og skal dermed bidra til mer inklusjon.

Viktig informasjon til dere som foresatte:
Gjerne snakk med deres barn om dette er noe det kunne tenke seg å være med på. Første steg vil være å møtes til en videosamtale slik at først dere blir litt kjent med Marita. Deretter blir vi enige om sted og dato hvor vi kan møtes for å gjøre opptak.

Før det fysiske møtet sender vi en avtale som foreldrene skal signere. I denne samtykker foreldrene til samtalen og at vi kan bruke opptaket i filmen.
Viktig: Vi filmer ikke barna, vi tar opp samtalen med en liten mikrofon.

Under samtalen:
Alt foregår etter barnas behov. Barna bestemmer når vi tar pauser og når samtalen er over.

I visse tilfeller kan det hende at noen samtaler ikke blir brukt i filmen – alle deltakere blir uansett nevnt i etterteksten av filmen. Hvis barna ikke ønsker å navngis, finner vi et pseudonym. Det er mulig at barnas stemme blir dubbet hvis barnet ikke snakker tydelig nok.

Hvis du har spørsmål om prosjektet og / eller har lyst til å være med, ta kontakt! Vi gleder oss!

Marita Mayer
marita@rainydayproductions.no
+47-96817226
www.rainydayproductions.no

 

 

 

Kurs på LMS-senteret, Aker Sykehus

Dette er et tilbud til deg som har gjennomgått hjerneslag. Du er velkommen til å ta med en pårørende. Kurset har som mål å gi relevant informasjon om utfordringer som kan oppstå etter et hjerneslag, og hvordan man kan leve med de i hverdagen.

Program:

Fredag     14. oktober 2022 kl. 11:00 – 14:00

 • Medisinske forhold etter hjerneslaget v/lege
 • Presentasjon av foreningene
 • Film om å være ung og slagrammet

Fredag     21. oktober 2022 kl. 11:00 – 14:00

 • Skjulte vansker og utfordringer i hverdagen etter hjerneslaget v/ergoterapeut
 • Almas hus
 • Hvilke muligheter og rettigheter har jeg etter hjerneslaget? v/sosionom

Fredag     28. oktober 2022 kl. 11:00 – 14:00

 • Pårørendeperspektivet etter hjerneslaget v/Afasiforeningen i Oslo
 • Følelser, selvbilde og samliv v/psykolog

Fredag     4. november 2022 kl. 11:00 – 14:00

 • Fysisk trening etter hjerneslag v/fysioterapeut
 • Logopedens rolle v/logoped
 • Anbefalt kosthold til slagrammede v/klinisk ernæringsfysiolog

Vi tar forbehold om endringer.

Praktisk informasjon:

Kursdagene foregår på Aker sykehus, Lærings- og  mestringssenteret, Bygg 80 (se kart i brosjyren nederst på siden)

 • Våre lokaler er tilrettelagt for rullestolbrukere
 • Det vil bli en enkel servering, ta med matpakke
 • Parkering etter gjeldende regler (se kart bak). Alle plasser er avgiftsbelastet
 • Kursavgift: 375.- kr for hele kurset (frikort gjelder)
 • Kurset krever henvisning fra lege, og du må melde deg på. Henvisning fra egen lege er ikke nødvendig hvis du ble påmeldt kurset da du var inneliggende, eller henvist av lege på poliklinikk. Gi beskjed ved påmelding om du har med pårørende
 • Frist for mottatt henvisning/påmelding: 7. oktober

Påmelding og henvisning sendes elektronisk eller pr post til:

Geriatrisk avdeling
Enhet for Dagbehandling, «Mestringskurs slag»
Pb 4956 Nydalen
0424 Oslo

Ved spørsmål, vennligst kontakt:
Rådgiver Anne Lise Hustadnes ved LMS
Tlf:  22 89 48 36  | 900 36 681   E-post: anhust@ous-hf.no

eller

Logoped Cathrine Ø. Utne ved Seksjon for logopedi
Tlf:  22 89 48 51 E-post: catutn@ous-hf.no

Last ned brosjyren med kart over området: