Afasiforbundet i Norge

Mangler du logoped? Da vil vi gjerne høre fra deg

Afasiforbundet vil gjerne komme i kontakt med deg med afasi, som har opplevd hvordan det kjennes å ikke få timer hos logoped på grunn av mangelfull logopeddekning i kommunen.

I Afasiforbundets logopedundersøkelse fra 2019 svarte 7 av 10 kommuner at de ikke har logoped som gir språktrening til voksne.  Ifølge nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet bør språktrening starte kort tid etter hjerneslaget eller annen skade. Språktreningen bør være intensiv, dvs. minimum fem timer per uke.

Afasiforbundet jobber for at logoped må bli en skal-tjeneste i kommunen. Vi ønsker  kontakt med enda flere som ikke får den logopedhjelpen de har krav på.

Du treffer oss på telefon 22 42 86 42 om du har lyst til å ta en prat med oss.

Eller send epost:  afasi@afasi.no

Vennlig hilsen

Marianne Brodin, Generalsekretær
Hogne Jensen, styrelder

 

 

Om Covid-19

Her finner du informasjon om Covid-19 som er tilpasset personer med afasi.

Last ned: Afasivennlig info om Covid-19, Norsk, bokmål

Frivillighet Norge har laget en veileder for smittevern i frivillige organisasjoner. Les mer her:  Smittevern i frivillige organisasjoner

FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon) har laget en nettside med Korona-informasjon. Siden gir oversikt over hvor du finner svar på spørmsål knyttet til velferdsordninger.

For å holde deg orientert om korona-pandemien og hvilke smitteverntiltak som til en hver tid gjelder, anbefaler vi også å følge med på  FHI.no og helsenorge.no. Du kan også kontakte helse Norges informasjonstelefon på tlf. 815 55 015 (hverdager 08-18 og helger 10-16).

Les Klar Tale – lettlestavisen

Vi leser aviser på mange måter og på mange steder. Vi blar i nyhetene ved kjøkkenbordet. Vi leser på telefonen på bussen til jobb. Nettbrettet er med i senga. Eller kanskje lytter vi oss gjennom avisa mens vi gjør noe helt annet.  Du kan lese lettlestavisa Klar Tale på den måten du liker best. Det er en avis med både nyheter og reportasjer om det som skjer i Norge og verden. Språket er tilpasset folk med lese-og skriveutfordringer.

Klar Tale gir medlemmer av Afasiforbundet et spesielt tilbud. Du får 12 måneders digitalt abonnement på Klar Tale til 285 kroner. Det er halv pris.
Bestill abonnement her: www.klartale.no/medlemafasi

Tilbudet gjelder for nye abonnenter. Er du abonnent allerede? Da kan du benytte deg av tilbudet når du skal fornye abonnementet ditt neste gang.

Som abonnent på Klar Tale pluss får du papiravisa som e-avis. Den finner du på www.klartale.no hver onsdag. Du vil i tillegg kunne lese alle saker med + (pluss) som vi legger ut på nettavisen. Ønsker du å lytte til avisa, kan du høre vår podcast eller abonnere på CD. Vi ønsker at lettleste nyheter skal være tilgjengelig for flest mulig.

Ønsker du å abonnere på papiravisen Klar Tale og digitalt, er prisen 570 kroner for ett år (ordinært abonnement). Du kan lese om andre abonnement her: https://www.klartale.no/abonnement

Har du spørsmål? Kontakt kundeservice på telefon 23339191. Du kan også sende en e-post til abonnement@klartale.no.

 

Til deg som jobber som logoped med afasirammede og/eller telelogopedi

For mange har koronapandemien medført store endringer, og mange logopeder har måttet arbeide på andre måter enn tidligere. Nå får du muligheten til å dele dine erfaringer fra ditt arbeid som logoped i denne perioden. Spørreundersøkelsen er del av et forskningsprosjektet som er et samarbeid mellom forskere på Universitetet i Oslo og

Sunnaas sykehus HF.
Vi håper du vil delta i prosjektet og svare på spørreundersøkelsen vår. Svarfrist er 30.9.

Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre

Regjeringen bevilger 400 millioner kroner til en tiltakspakke for sårbare eldre. Som ledd i dette har Stiftelsen Dam fått i oppgave av Helsedirektoratet å forvalte 50 millioner kroner.

Målgruppe for programmet er frivillige organisasjoner med helseformål. Afasiforbundet er medlemsorganisasjon i Stiftelsen Dam, og søknad kan sendes gjennom oss.

Programmet skal støtte tiltak med mål om å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse hos sårbare eldre og eldre som har fått redusert sine tjenester grunnet smittevernhensyn forbundet med koronapandemien.

Det skal prioriteres å gi støtte til besøksvert- og besøksvenntjenester rettet mot eldre, tiltak som sikrer sosialt samvær eller tilbyr praktiske tjenester, møteplasser og aktiviteter for eldre som er sosialt isolert som følge av smitteverntiltakene.

Det kan søkes om mellom 30.000 og 300.000 kroner.

Prosjektet/tiltaket må:

  • Ha eldre (over 65 år) som sin primære målgruppe, men kan også rette seg mot pårørende dersom tiltaket ellers fyller programmets formål.
  • Være knyttet til den pågående koronaepidemien.
  • Være rettet mot målgrupper i Norge.
  • Ha som målsetning å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.
  • Starte opp innen utgangen av 2020.
  • Avsluttes innen 31. desember i 2021.
  • Ikke ha søkt om midler i dette programmet tidligere (samme søknad kan ikke sendes flere ganger).

Søknaden opprettes av Afasiforbundet.  Det er løpende søknadsfrist og søknaden behandles fortløpende av Stiftelsen Dam sitt fagutvalg.

Om programmet på Stiftelsen Dams nettsider.

Vil du vite mer? Ta kontakt med Afasiforbundet på telefon 22 42 86 44 eller epost: afasi@afasi.no

 

E-læring for pårørende

Mange som opplever afasi i familien kan fortelle at det påvirker sosial omgang, relasjoner og følelser. Gjennom Stiftelsen Dam fikk vi midler et prosjekt for pårørende. Dette resulterte i et pårørendekurs, et hefte og denne e-læringsmodulen. Innholdet er basert på erfaringer, tips og råd fra pårørende, personer med afasi og fagpersoner. Vi håper at innholdet kan være til nytte for deg og dine.

 E-læring for pårøende

 

 

Afasidagene 2020

Statped arrangerer de årlige Afasidagene, en praksisrettet konferanse om afasi. Afasidagene 2020 er digitale. Benytt sjansen til å høre om praksiserfaringer og forskning.

Målgruppe: er logopeder og andre fagpersoner som arbeider med afasi. Konferansen er tilpasset praktikere, men vil også være relevant for deg som forsker innen afasifeltet.

Navn: Afasidagene 2020
Dato: Torsdag 22. oktober 2020, kl. 1000 – 1600 – fredag 23. oktober 2020, kl. 0900 – 1500
Påmeldingsfrist: 07.10.2020
Målgruppe: Logopeder og andre fagpersoner som arbeider med personer med afasi. Kurset er tilpasset praktikere, men vil også være relevant for deg som forsker innen afasifeltet.
Sted: Webinar, På din PC, iPad eller mobil
Pris: Kr 600 for begge dager. Logopedistudenter: Kr 300 for begge dager. Ved avbestilling etter 07.10.2020 refunderes ikke kursavgiften.
Mer informasjon og lenke til påmelding finner du her

Nyhet! Oppgavehefte

Det er mye god trening i aktivitet. I dette nye heftet kan  du finne oppgaver som  kan bidra til å skape god aktivitet hjemme. Oppgavene vil ikke på noen måte erstatte oppfølgingen man får av logoped eller andre fagpersoner, men vil kunne bidra til hyggelig aktivitet, kanskje sammen med familien.  Mens noen kan finne oppgavene ganske enkle, kan andre oppleve dem som svært vanskelige. Prøv deg fram.

For noen kan mange av oppgavene gjøres på egenhånd, men for mange er det nok lurt å ha litt hjelp når oppgavene skal løses. Noen av oppgavene kan være vanskelige selv for personer som ikke har afasi, men da er det viktig å vite at det er god trening i å forsøke selv om man ikke får helt til. Det viktigste vi kan gjøre er å forsøke uten å gi opp.

Heftet kan du bestillle her:  i nettbutikken

Tilbudspris på medlemskap!

Nå kan du bli medlem i Afasiforbundet for bare kr 75,- ut dette året.  Kontingenten dekker også medlemskap i en lokalforening.   Meld deg inn og delta i et fellesskap med andre med samme utfordringer enten du har afasi , er pårørende eller bare vil støtte oss. Din stemme er viktig.

Bruk gjerne innmeldingsskjemaet på  afasi.no

Du kan også ringe  tlf. 22 42 86 44 eller sende en epost til afasi@afasi.no

Du er også velkommen til å ringe oss om du har spørsmål eller trenger noen å snakke med.