Informasjonspakke

For mange som blir rammet av afasi og deres pårørende er tilgangen på god informasjon tidlig i forløpet viktig. Ofte kan mangel på informasjon en klar vei videre være svært belastende både for den afasirammede og deres pårørende.

Pakken kan bestilles enten man er rammet selv, pårørende eller helsepersonell rundt.

Vi håper at informasjonspakken kan være til hjelp og bidra til å lette litt på usikkerheten og belastningene som en livsendrede situasjon ofte innebærer.
Porto belastes for antall over 10 pakker og maks antall er 30.

Informasjonspakken inneholder:

  • Brosjyrer om afasi
  • ”Gi tid” brosjyre med kommunikasjonsråd
  • ”Jeg har afasi” kort
  • Afasiforbundets medlemsblad ”Afasiposten”
Pris Gratis
Klikk for å legge varen i handlekurven.