Afasi – et praksisrettet perspektiv

Boken beskriver afasirehabilitering både i teori og praksis. Siste halvdel av boken inneholder åtte kasusbeskrivelser av logopedisk arbeid med voksne med afasi. Målgruppe er logopedistudenter, nyutdannede logopeder og mer erfarne praktikere.

 

Den første boken om logopedisk arbeid med afasirammede i Norge. Boken er på 240 sider. Publisert i 2010. Pris er ekskl. porto.

OBS! VELG PRISMODELL UNDER
MEDLEMSPRIS : 250,-
IKKE MEDLEM : 295,-


Pris Kr. 295,00
Klikk for å legge varen i handlekurven.

Beskrivelse

Forfatterne av boken er logopeder og andre fagpersoner, med lang erfaring innen afasifeltet fra sykehus, voksenopplæring, rehabiliteringsinstitusjoner og statlige spesialpedagogiske kompetansesentra. Boken er et resultat av samarbeid i det faglige nettverket Afasiforum. Utgitt på Novus forlag.

En anmeldelse i Tidsskrift for Den norske legeforening (nr. 9/10, 2011) konkluderer slik: “Redaktørene har lyktes godt med sin viktigste oppgave, nemlig å gi en god, første oversikt over afasilogopedisk praksis i Norge. Jeg vil anta at boken vil bli pensum for logopedstudenter og at mange logopeder vil finne den nyttig for å oppdatere seg og for å evaluere egen virksomhet. For andre som er interessert i afasi, og som kanskje lurer på “hva logopedene egentlig driver med”, vil boken gi en kortfattet og lettlest oversikt over dagens språkterapeutiske praksis.”

Skriv ut

<< tilbake til oversikt