Afasiforbundet i Norge

Minneord

Minneord Kari Øksnevad Skouen

Kari Øksnevad Skouen døde 24.april 2018 i sitt hjem i Bærum 92 år gammel.

Hun var med og stiftet Asker og Bærum Afasiforening for snart 30 år siden.

Kari satt i styret for Afasiforening i flere perioder. Hun var en ressursperson i foreningen og ønsket jobbe strategisk og systematisk for å nå foreningens mål. Kari hadde stor rettferdighetssans. Hun hadde klare meninger, men var opptatt av demokratiske retningslinjer i styrets arbeid. Hun deltok aktivt i foreningens aktiviteter. Det er sagt om Kari at hun hadde en «lysende tilstedeværelse». Hun fylte rommet med skjønnhet og varme.

Kari var alltid blid og vennlig og hadde en smittende latter. Hun var oppmerksom mot alle og hadde en egen evne til å kommunisere og gi oppmuntring til de som strevde med språket.

 I Asker og Bærum Afasiforening vil vi savne Kari. Vi takker for alt hun gav oss!

For Asker og Bærum Afasiforening
Greta Fredriksen og Marit Kaarbøe