Afasiforbundet i Norge

Diverse materiell

Afasi og spesialundervisning

Afasi og spesialundervisning

Veiledningen tar opp de utfordringer logopeder møter etter en tids arbeid med personer med afasi. Utgitt av Bredtvet kompetansesenter i ...
Les Mer…
OM AFASI PÅ OVER 30 SPRÅK

OM AFASI PÅ OVER 30 SPRÅK

En mann som selv hadde afasi - og som ville at hele verden skulle vite hva afasi er. Det er ...
Les Mer…
30 tips til aktiviteter i lokalforeningen

30 tips til aktiviteter i lokalforeningen

Til inspirasjon! En folder med forslag til innhold på medlemsmøter. Hensikten med møtene i lokalforeningene er at medlemmene kan møtes ...
Les Mer…
OM AFASI - BROSJYRER PÅ MANGE SPRÅK

OM AFASI – BROSJYRER PÅ MANGE SPRÅK

Nordisk afasiråd har i samarbeid utarbeidet en brosjyre om afasi på en rekke ulike språk. Brosjyrene finnes blant annet på ...
Les Mer…
Hvordan samtale med personer med afasi?

Hvordan samtale med personer med afasi?

Folder på fire A4-sider, for gratis nedlasting. "Det viktigste er at vi greier å formidle det vi har lyst til ...
Les Mer…