Afasiforbundet i Norge

Diverse materiell

Sjekkliste for kommunikasjonsvansker etter ervervet hjerneskade

Sjekkliste for kommunikasjonsvansker etter ervervet hjerneskade

Et verktøy for screening og henvisning til logoped. Sjekklisten er utviklet av Sheila MacDonald SLP, M.CI.Sc. Reg. Oversatt til norsk ...
Les Mer…
HAST skåringsark

HAST skåringsark

Haukeland afasi-screeningtest (HAST) er en mye brukt screeningtest for å avdekke språklige afatiske vansker, og spesielt den delen som omfatter ...
Les Mer…
Samisk brosjyre om afasi

Samisk brosjyre om afasi

Brosjyre om afasi finnes på mange språk. Her kan du laste ned samisk. Afasibrosjyre - samisk ...
Les Mer…
Javisst ble livet annerledes

Javisst ble livet annerledes

Et hefte om å rammes av en ervervet skade i hjernen som voksen. Utgitt av KReSS for et par tiår ...
Les Mer…
SLAG, AFASI OG LIVSKVALITET: SALK-39

SLAG, AFASI OG LIVSKVALITET: SALK-39

Livskvalitets-mål for voksne med afasi. Afasiforbundet i Norge mottok midler til et prosjekt kalt ”Å ha noe å si – ...
Les Mer…
Loading...