Afasiforbundet i Norge

Årshjulet

Det kan være mye å huske på for dere som sitter i styret. Årshjulet er et dokument som er ment som en «huske-hjelp». Her finner dere viktige datoer for rapportering og innsending til hovedkontoret.

Har du spørsmål, ta kontakt på tlf. 22 42 86 44 eller epost afasi@afasi.no

Nytt årshjul kommer for 2022.