Afasiforbundet i Norge

E-læringskurs om dysfagi

Lansering forsinket pga Covid-19.