Afasiforbundet i Norge

En erfaringssamling for pårørende

Gjennom stiftelsen DAM har Afasiforbundet i Norge fått midler for å utforme et prosjekt for pårørende. Dette prosjektet resulterte i et pårørendekurs høsten 2019 med et følgehefte og denne nettmodulen. Innholdet her er basert på erfaringer, tips og råd fra pårørende, personer med afasi og fagpersoner. Vi håper at innholdet du nå skal gå gjennom kan være til nytte for deg og dine.