Afasiforbundet i Norge

E-læringskurs om afasi

Det er to versjoner av modulene, hvor den ene inkluderer spørsmål, eksamen og kursbevis ved bestått eksamen og den andre uten spørsmål, eksamen og kursbevis. Du velger hvilket kurs du ønsker å ta.

Modul 1

Ønsker du å lære mer om afasi? Ta Afasiforbundets e-læringskurs.

I modul 1 – Hva er afasi? vil vi gjennomgå en rekke temaer innen afasifeltet:

Hjernen og plastisitet, hva er afasi, årsaker til afasi, ulike typer afasi, Brocas afasi, Wernickes afasi, global- og anomisk afasi.

 

Modul 2

Ønsker du å lære mer om afasi? Ta Afasiforbundets e-læringskurs.

Denne modulen handler om behandling og rehabilitering ved afasi. Temaene som gjennomgås er:

 • Rettigheter og oppfølging for personer med afasi
 • Kartlegging av personer med afasi
 • Utsiktene til bedring etter afasi
 • Afasirehabilitering – oppstart og innhold
 • Prinsipper i veiledning og afasirehabilitering
 • Afasi og flerspråklighet

Modul 3

Ønsker du å lære mer om afasi? Ta Afasiforbundets e-læringskurs.
Modul 3 handler om kommunikasjon med personer som har afasi. Temaene som gjennomgås
er:

 • Grunnleggende kommunikasjonsråd
 • Kommunikasjonshjelpemidler
 • Hvordan stille spørsmål i en samtale
 • Kommunikasjonsråd oppsummert

Modul 4

Ønsker du å lære mer om afasi? Ta Afasiforbundets e-læringskurs.

Modul  4 – Følgevansker etter hjerneslag. Temaene som gjennomgås er:

 • Prosedyrer ved akutt hjerneslag
 • Tverrfaglig rehabilitering
 • Synsvansker etter hjerneslag
 • Lammelser etter hjerneslag
 • Dysfagi/svelgevansker etter hjerneslag
 • Kognitiv svikt og andre følgevansker etter hjerneslag

Modul 5

Ønsker du å lære mer om afasi? Ta Afasiforbundets e-læringskurs.

Modul 5 – Når afasien rammer og livet etterpå. Temaer som gjennomgås:

 • Afasi: Som lyn fra klar himmel
 • Informasjon om afasi i tidlig fase
 • Afasi kronisk fase – tre viktige punkter
 • Min afasihverdag
 • Afasipårørende
 • Livet i en afasiforening

Denne modulen inneholder ikke spørsmål, eksamen og kursbevis.