Afasiforbundet i Norge

Kursoversikt

Her finner du Afasiforbundets e-læringskurs.

Om du har spørsmål eller kommentarer,
ta gjerne kontakt med oss på afasi@afasi.no eller 22 42 86 44

Lykke til!

E-læringskurs om afasi

Flere moduler der vi gjennomgår en rekke temaer innen afasi.

Slagkurs.no

Hjerneslag rammer hvert år flere tusen mennesker. For de fleste som blir rammet er det starten på en ny tilværelse med mange utfordringer. Her finner du videoforelesninger om de fleste av de vansker en kan møte etter et hjerneslag. Formålet er å gi god informasjon og inspirere til trening og rehabilitering.

En erfaringssamling for pårørende

Innholdet her er basert på erfaringer, tips og råd fra pårørende, personer med afasi og fagpersoner.

Primær progressiv afasi (ppa)

Afasi oppstår oftest plutselig etter hjerneslag eller andre hjerneskader. Det forekommer også andre årsaker til afasi, med symptomer som øker over tid. Årsaken er som regel en hjernesykdom, hvor man ser gradvis økende celledød i hjernen, såkalt degenerativ hjernesykdom. Den vanligste degenerative hjernesykdommen er Alzheimers sykdom, som fører til demens, men det finnes flere andre slike sykdommer. Noen ganger kan det første symptomet være en språkforstyrrelse, og dette kaller man primær progressiv afasi.

Samlivskurs

Å leve sammen med afasi kan være utfordrende både for personen som har blitt rammet av språkvanskene og for pårørende. Språkvansker hos en av partene i en relasjon, vanskeliggjør kommunikasjon for begge. I E-læringskurset bidrar fagpersoner, personer med afasi og pårørende med refleksjoner rundt hvordan man kan møte utfordringer i et samliv når en har afasi.