Afasiforbundet i Norge

Kjøpsvilkår

Innledning

Disse kjøpsbetingelser gjelder dersom ikke annet er avtalt. Betingelsene i dette dokumentet anses godtatt ved innleggelse av ny ordre eller påbegynt levering.

Priser og fraktkostnader

Prisene kan forandres uten forutgående varsel. Alle priser er inklusive merverdiavgift hvis ikke annet er bemerket.

Fraktbetingelser

Frakt/porto legges til den enkelte ordre etter postens satser dersom ikke annet er spesifisert i produktbeskrivelsen. Bestillinger sendes normalt innen tre virkedager.

Forbehold

Det tas forbehold om feil i inntastede priser og oppgitt informasjon om produktene.

Avbestilling

Omkostninger som følge av en avbestilling belastes i sin helhet kunden.

Retur

Retur av varer kan kun skje etter avtale og for kundens regning og risiko. Varer som sendes i retur til oss, uansett årsak, må ALDRI sendes i oppkrav. Varer som sendes i oppkrav vil ikke bli hentet.

Omkostninger ved uavhentet pakke tilfaller i sin helhet kunden. Varer som er tatt i bruk kan ikke byttes.

Reklamasjon

Reklamasjon på grunn av mangler ved varen, må skje etter avtale og innen 14 dager etter mottak. Selger har rett til å reparere varen eller erstatte den med tilsvarende innen rimelig tid.

Plikten til reparasjon/erstatning bortfaller dersom det er foretatt konstruksjonsmessige forandringer på varen, ved feilmontering, mangelfullt vedlikehold eller feilaktig bruk.