fbpx

Afasiforbundet i Norge

Materiell for nedlasting

Folder - Spise- og svelgevansker, dysfagi

Folder – Spise- og svelgevansker, dysfagi

Laget av logopeder ved Logopedtjenesten Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus. Folderen ble opprinnelig publisert som del av et undervisningsopplegg. Her kan ...
Les Mer…
Samisk brosjyre om afasi

Samisk brosjyre om afasi

Brosjyre om afasi finnes på mange språk. Her kan du laste ned samisk. Afasibrosjyre - samisk ...
Les Mer…
Jungelhåndboka

Jungelhåndboka

Spørsmål om rettigheter? Let i "rettighets-håndboka" Jungelhåndboka fra FFO. FFO skriver dette om Jungelhåndboka på sine nettsider: "Ideen til Jungelhåndboka ...
Les Mer…
Javisst ble livet annerledes

Javisst ble livet annerledes

Et hefte om å rammes av en ervervet skade i hjernen som voksen. Utgitt av KReSS for et par tiår ...
Les Mer…
SLAG, AFASI OG LIVSKVALITET: SALK-39

SLAG, AFASI OG LIVSKVALITET: SALK-39

Livskvalitets-mål for voksne med afasi. Afasiforbundet i Norge mottok midler til et prosjekt kalt ”Å ha noe å si – ...
Les Mer…
Loading...