Afasiforbundet i Norge

Digitale læremidler

Tips til bruk av iPhone og iPad som hjelpemiddel

Tips til bruk av iPhone og iPad som hjelpemiddel

Her finner du en film som viser litt om hvordan du kan bruke iPad og iPhone som hjelpemiddel i hverdagen ...
Les Mer…
Bruk av nettbrett som hjelpemiddel - Idéhefte

Bruk av nettbrett som hjelpemiddel – Idéhefte

Her kan du laste ned et idehefte som viser hvordan en kan bruke iPad og iPhone som et hjelpemiddel i ...
Les Mer…
DATAPROGRAM: "VEIVISEREN" OG "LÆREBOKA 2011"

DATAPROGRAM: «VEIVISEREN» OG «LÆREBOKA 2011»

Vi minner om at datastøttet språktrening alltid må hvile på et faglig fundament. En fagperson bør tilpasse programmet til den ...
Les Mer…
UNDERVISNINGSRESSURS: AFASI OG SPRÅK

UNDERVISNINGSRESSURS: AFASI OG SPRÅK

Filmen Afasi og språk er for tiden ikke tilgjengelig på nett - er under oppdatering (november 2017)  Afasi og språk ...
Les Mer…