Afasiforbundet i Norge

Verv en venn

Bruk vintermånedene til å verve nye medlemmer til Afasiforbundet!

Bruker du innmeldingsskjema på nettsiden, skriv navn på verver i «beskjed-feltet».

Bruker du kupongen vår, så sender du bare med en lapp med navn og adresse på den som skal ha premien.

Den som blir vervet får informasjon fra Afasiforbundet pluss en refleks.

Afasiposten 1-15

Afasiposten 1-15.PDF

ISSN 0803-2467
Ansvarlig utgiver:
Afasiforbundet i Norge
Torggaten 10
0181 Oslo
Besøksadresse:
Torggaten 10, 2 etg.
Tlf: 22 42 86 44
E-post: afasi@afasi.no
Hjemmesider: www.afasi.no
Kontortid:
Mandag – fredag
kl. 09.00 – 16.00
Forbundsstyret:
Ellen Borge – leder
Lisbet Eide – nestleder
Styremedlemmer:
May Britt Kløverød
Trine Marie Hagen
Inghild Bjørgestad
Redaktør:
Marit Aarøy Aasen
Omslagsfoto:
Marianne Brodin

Temamøter for slagrammede

Temamøte 1:  Fredag 30. januar kl. 11:00 – 13:30

  •  Utfordringer som kan komme/senskader etter hjerneslaget v/lege og forsker fra Sunnås sykehus

Temamøte 2:  Fredag 20. mars kl. 11:00 – 13:30

  •  Hvilke muligheter og rettigheter har jeg etter hjerneslaget? v/sosionom

Temamøte 3:  Fredag 29. mai  kl. 11:00 – 13:30

  •   Usynlige vansker etter hjerneslaget v/ergoterapeut

En brukerrrepresentant er tilstede på hvert av møtene og forteller om sine erfaringer

Kurset er et samarbeid mellom Afasiforeningen for Oslo og omegn, Slagrammedes forening i Oslo, Enhet for Rehabilitering og Lærings- og mestringssentret, Medisinsk klinikk, Oslo Universitetssykehus

Sted: Oslo universitetssykehus HF, Aker sykehus
Lærings- og mestringssenteret – bygg 41 B

Temamøtene er gratis. Det er ikke nødvendig å melde seg på i forkant.
Vi har åtte reserverte parkeringsplasser (alle er avgiftsbelagte). Lokalene er lagt til rette for rullestolbrukere

Ved spørsmål, ta kontakt med oss på:

Tlf.: 22 89 48 36 eller E-post: LMS@oslo-universitetssykehus.no

Brosjyre temamøter OUS

Usynlige skader og vansker som følge av hjerneslag

Vil du lære mer om hjerneslag? Les heftet Landsforeningen for slagrammede gav ut i 2011.

NY LENKE! I heftet presenteres usynlige skader og kognitiv svikt som et hjerneslag kan forårsake. Teksten er skrevet av anerkjente fagfolk og er skrevet i et lettfattelig språk.

Heftet kan lastes ned sin helhet fra nett hos Landsforeningen:

Last ned