Afasiforbundet i Norge

Viktig forskning om hjerneslag

Hjernen er et fantastisk organ, men er lett å ødelegge, fastslår Gabriele Kitzmüller som har tatt sin doktorgrad på den, og hva som skjer i nære relasjoner etter at slag har rammet. Les artikkel i Fremover.

Viktig forskning om hjerneslag

Prosjektet er er støttet av ExtraStiftelsen i samarbeid med Afasiforbundet.

Foto: Fritz Hansen

Flerspråklige må testes på alle språk

Når man får afasi etter et hjerneslag, er det viktig å teste på alle språk pasienten kan, viser studie. Monica Knoph er logoped og doktorgradstipendiat.

Flerspråklige må testes på alle språk

Prosjektet er finansiert fra ExtraStiftelsen via Afasiforbundet.

Les artikkelen på Dagens Medisin

Foto: Universitetet i Oslo

Afasi – når systemet svikter?

Ny kronikk om tilbudet til personer med afasi er i dag publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening (nettutgaven).

«Få hjerneslagpasienter med språkvansker får tilbud som er i tråd med nasjonale retningslinjer. Rehabiliteringen starter gjerne for sent og behandlingsintensiteten er for lav. En hovedårsak er en uavklart ansvarsdeling mellom helse- og utdanningssektoren, noe som er et særnorsk fenomen,» skriver Frank Becker, overlege ved Sunnaas sykehus HF.

Les kronikken i sin helhet her:

http://tidsskriftet.no/2014/02/kommentar-og-debatt/afasi-nar-systemet-svikter-minst-mye-som-spraket

 

 

Slagrammet ble avvist tre ganger

Nyhet publisert 29.01. 2013

«Det var frustrerende og trist», sier Jorge Ochoa om sitt første møte med en offentlig tjenestemann etter hjerneblødningen i 2007.

Blødningen har gjort ham lam i høyre side. Dette forårsaket blant annet talevansker. Han møtte opp på skatteetaten for å melde om adresseendring, men fikk ikke hjelpen han trengte før på fjerde forsøk.

«Jeg tror hun ikke skjønte mitt handikap. Derfor trodde hun nok rett og slett at jeg var beruset. Jeg synes dette er veldig leit for alle som på et eller annet vis har et handikap», sier Ochoa.

Han mener det vitner om menneskelig svikt å ikke klare å forstå at det finnes mennesker ute i verden som trenger tålmodighet og litt hjelp.

 

Denne nyhetssaken er sakset fra www.utrop.no. Les saken i sin helhet på deres nettsider.