Afasiforbundet i Norge

Verv en venn

Bruk vintermånedene til å verve nye medlemmer til Afasiforbundet!

Bruker du innmeldingsskjema på nettsiden, skriv navn på verver i «beskjed-feltet».

Bruker du kupongen vår, så sender du bare med en lapp med navn og adresse på den som skal ha premien.

Den som blir vervet får informasjon fra Afasiforbundet pluss en refleks.

Temamøter for slagrammede

Temamøte 1:  Fredag 30. januar kl. 11:00 – 13:30

  •  Utfordringer som kan komme/senskader etter hjerneslaget v/lege og forsker fra Sunnås sykehus

Temamøte 2:  Fredag 20. mars kl. 11:00 – 13:30

  •  Hvilke muligheter og rettigheter har jeg etter hjerneslaget? v/sosionom

Temamøte 3:  Fredag 29. mai  kl. 11:00 – 13:30

  •   Usynlige vansker etter hjerneslaget v/ergoterapeut

En brukerrrepresentant er tilstede på hvert av møtene og forteller om sine erfaringer

Kurset er et samarbeid mellom Afasiforeningen for Oslo og omegn, Slagrammedes forening i Oslo, Enhet for Rehabilitering og Lærings- og mestringssentret, Medisinsk klinikk, Oslo Universitetssykehus

Sted: Oslo universitetssykehus HF, Aker sykehus
Lærings- og mestringssenteret – bygg 41 B

Temamøtene er gratis. Det er ikke nødvendig å melde seg på i forkant.
Vi har åtte reserverte parkeringsplasser (alle er avgiftsbelagte). Lokalene er lagt til rette for rullestolbrukere

Ved spørsmål, ta kontakt med oss på:

Tlf.: 22 89 48 36 eller E-post: LMS@oslo-universitetssykehus.no

Brosjyre temamøter OUS

Nettbrettkurs i Trondheim

Her kan du laste ned kursinvitasjonen.

Invitasjon-kurs_2015

Kurset arrangeres av Lisbeth Schødt Sørensen og Randi Gunnerød, som begge er spesialpedagoger ved Molde voksenopplæringssenter. De har etterhvert få god erfaring med bruk av iPad og iPhone for voksne med afasi.

Søknadsfrist: Innen 20. januar.

Begrenset antall plasser.

Epost: lisbeth.sorensen@molde.kommune.no eller randigu@molde.kommune.no.
Telefon: 71 11 27 50, spør etter Lisbeth eller Randi.

Har du lyst til å søke om plass eller har spørsmål – ta gjerne kontakt!

«Kommunikasjon er så mangt» er et prosjekt som er finansiert gjennom midler fra ExtraStiftelsen.