Afasiforbundet i Norge

Om stønad til logopedbehandling, oppdatert 01.07.22

Etter helse- og omsorgstjenesteloven har kommunene ansvar for å sørge for nødvendige helse- og omsorgstjenester til de som oppholder seg i kommunen. For å oppfylle ansvaret skal kommunen etter lovens § 3-2 nr. 4 og 5 tilby utredning, diagnostisering og behandling, og sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering. Logoped- og audiopedagogtjenester kan inngå som nødvendige tjenester i tilbudet om habilitering og rehabilitering.

Rundskriv – rammene for stønadsordningen for logoped og audiopedagogbehandling

 

 

Telelogoped Sunnaas Sykehus HF

Sunnaas sykehus HF gjennomførte i 2021 og 2022 et innovasjonsprosjekt om telelogopedi der målet er utvikle en bærekraftig tjenestemodell på logopedi på avstand som kan settes i drift. Afasiforbundet har deltatt som brukerrepresentant i prosjektet.

Bakgrunn

Sunnas sykehus har siden 2012 jobbet med å utvikle løsningen i form av utprøvings- og forskningsprosjekter (språktrening rett hjem). Dette har gjort at vi har utstrakt erfaring med tjenesten i prosjektform og påvist nytteeffekt for pasienten. Modellen vi har jobbet med tar for seg en synkron telerehabiliteringsløsning, dvs. språktrening ved logoped til afasirammet per videokonferanse.

Mål

Målsetting i prosjektet var å få tjenesten over fra prosjekt til en modell for vanlig drift.

I løpet av prosjektperioden har vi

 • utviklet, utprøvd og levert en bærekraftig tjenestemodell for telemedisinsk språktrening ved afasi
 • sett på barrierer for å få tjenesten fra prosjekt over til klinisk drift, noen fokusområder har vært helselogistikk, teknologi, logopedtjenesten, bærekraftighet og del av et helhetlig hjemmesykehus
 • sett på og utviklet modellen i sammenheng med andre utviklinger, både på Sunnaas sykehus, regionalt og nasjonalt
 • utprøvd modellen i et samarbeid mellom Sunnaas sykehus, Afasiforbundet i Norge, Norsk Logopedlag lokallag Østfold, Statped, Sykehuset Østfold og Indre Østfold kommune, Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus og tjenestedesigner.

Sluttrap​port

​Prosjektsammensetning

Prosjekteier

Sveinung Tornås, innovasjonssjef Sunnaas sykehus

Prosjektleder

Sonja Erlenkamp, innovasjonsrådgiver Sunnaas sykehus

Prosjektkoordinator

Iselin Partee, logoped Sunnaas sykehus

Referansegruppen

Ledes av Frank Becker, klinikkoverlege Sunnaas sykehus og består av representanter fra alle samarbeidspartnere:

 • Sunnaas sykehus
 • Afasiforbundet i Norge
 • Norsk Logopedlag lokallag Østfold
 • Statped
 • Sykehuset Østfold
 • Indre Østfold kommune
 • Universitetet i Oslo
 • tjenestedesigner
 • Akershus universitetssykehus og Oslo universitetssykehus’ akuttavdelinger for utprøvingen

Foto: Sunnaas Sykehus HF

Kilde: Telelogoped – Sunnaas sykehus

Landsmøte i Afasiforbundet

Afasiforbundet arrangerer landsmøte 20. – 22. mai. I forkant av landsmøtet inviterer vi som vanlig seminar fra fredag 20. mai kl. 13.00 til lørdag 21. mai lunsjtid.  Vi har satt sammen et program som vi håper er interessant for mange. Invitasjon – landsmøte 2022

Fredag åpner vi landsmøtet med foredrag av Jan Schwencke. Foredraget heter «Kunsten å mestre livet når hodet halter».  Han vil også ta noen låter fra sin nyeste CD «Fortell». Vi har  invitert logoped Therese Mathers til å snakke om erfaringer fra afasi og likepersonsarbeid i frivillig sektor i England og Canada. Lørdag 21. mai starter vi dagen med foredrag av Bjørn Hatterud. Han er kulturskribent, kunstkritiker, kurator og musiker. I 2021 fikk han kritikerprisen for sitt sterke og kritiske bidrag til å belyse samfunnssituasjonen og ytringskulturen for funksjonshemmede i Norge.  Vi skal også høre historien om en flyulykke og veien videre, fortalt av Nils Magne Røstum, leder i Afasiforeningen for Trøndelag. I tillegg skal vi orientere om egne prosjekter i Afasiforbundet og årets logopedundersøkelse.

Arrangementet finner sted på Quality Airport Hotel på Gardermoen, Jessheim Nord, Lokeveien 7, 2067 Jessheim.

Foreningene betaler en egenandel på kr 1.500 for hver valgte delegat. Afasiforbundet dekker resten av hotelloppholdet for delegatene fra fredag til søndag. Afasiforbundet dekker 60% av reisekostnader  for delegater som har over kr 1000,- i reisekostnader.

Påmelding sendes på epost: afasi@afasi.no innen 19. april. Gi beskjed om tilrettelegging og eventuelle allergier ved påmelding.

Saksdokumenter sendes ut til foreningene senest 5. april.

Velkommen på landsmøte med Afasiforbundet.  Vi håper å treffe mange av dere.

 

 

 

 

 

Nytt magasin fra Hjernerådet

Har du fått med deg at årets utgave av magasinet Min hjernehelse er kommet fra trykkeriet?

Vi er så stolte av bladet vårt! Det håper vi du også er. Min hjernehelse er på en måte alle medlemmene i Hjernerådet sitt blad, selv om flere av dere har deres egne publikasjoner.

Årets utgave har litt av alt; fagstoff, intervjuer med mennesker som lever med hjernesykdom, temaartikler og småstoff. Hovedintervjuet er med Solveig Lomsdal som har svulst på hjernen. – Er du i en krise, er det viktig å sove, spise og få frisk luft. Næring og søvn er det viktigste. Får du ikke det, har du ingen sjanse til å stå i det du skal gjennom den første tiden. Så vil jeg anbefale deg å komme deg ut i frisk luft. Selv går jeg ut uansett vær. Det er bra mentalt, om så bare fem eller ti minutter i hagen, sier Solveig Lomsdal til Min hjernehelse.

Her finner du et skjema for gratis abonnnement på Min hjernehelse.

På bildet: Påtroppende generalsekretær Henrik Persen og avtroppende generalsekretær Aud Kvalbein.

Foto: Hjernerådet

 

 

Pinlig tap for svenskene!

– I Sverige har bare 32 prosent av slagpasientene med afasi fått rehabilitering tre måneder etter hjerneslaget. Det er svenskene lite fornøyd med. Men hva skal vi da være i Norge, hvor tilsvarende tall er fattige seks prosent? spør generalsekretær Tommy Skar i LHL Hjerneslag på sin blogg hos Dagens Medisin. – En styrket logopeddekning og et bedre tilbud for mennesker med afasi, må bli en viktig del av en kommende rehabiliteringsreform, skriver Skar, med støtte fra LHL Hjerneslag og Afasiforbundet i Norge.

Pinlig tap for svenskene! – Blogg – Dagens Medisin

 

 

Kompetansetrappa

Nytt nettkurs om språkvansker: Formålet med dette kurset er å gi en innføring i ervervede språkvansker etter hjerneskade, kommunikasjon og tiltak – basert på Nasjonal faglig retningslinje for hjerneslag.
Kurset er laget i regi av Kompetansetrappa – av og for helsepersonell.
Målgruppe: Alle faggrupper i spesialist- og kommunehelsetjenesten, og da særlig rehabiliteringsfeltet. Kurset er også tilgjengelig for pårørende, brukerorganisasjoner og den som selv er rammet.
Portalen Kompetansetrappa er et samarbeidsprosjekt initiert av Regionalt nettverk for ledere innen somatisk rehabilitering ved de fire helseforetakene i Helse Nord.

Nettverksmøte om telelogopedi 3. mars

Har du gjennomført (afasi)behandling via videokonferanse? Har du tenkt at dette er noe du har lyst å prøve eller å lære noe mer om?

Sunnaas Sykehus i samarbeid med Sykehuset Østfold, Afasiforbundet, Østfold kommune, Statped, Universitetet i Oslo og flere private logopeder har gjennomført et prosjekt som så på hvordan telelogopedi kan bli et fast, pasientvennlig og bærekraftig tilbud som hjelper å dekke behovet for intensiv språktrening etter slag.
Nå ønsker vi å spre det vi har funnet ut, samt bygge opp et nettverk av erfarne telelogopeder som kan hjelpe med å gjøre tjenesten bedre ved å komme med innspill, veiledning, erfaringsutveksling, anbefalinger på materiale mm.
Afasiforbundet sammen med Sunnaas og samarbeidspartnere tilbyr derfor et diskusjonsforum en gang i måneden som skal være et nettforum for erfaringsutveksling og læring innen telelopgopedi. Vi inviterer til Teams-møte 03. mars 2022 kl. 17.30 – 18.30 for å få større mulighet for erfaringsutveksling og diskusjon.

Meld deg på her. Du får tilsendt lenke til møtet noen dager i forveien.

Foto: Shutterstock

Påmelding teams
Fornavn
Etternavn
reCAPTCHA

 

Telelogopedforum om afasi

Har du gjennomført (afasi)behandling via videokonferanse? Har du tenkt at dette er noe du har lyst å prøve eller å lære noe mer om?
Sunnaas Sykehus i samarbeid med Sykehuset Østfold, Afasiforbundet, Østfold kommune, Statped, Universitetet i Oslo og flere private logopeder har gjennomført et prosjekt som så på hvordan telelogopedi kan bli et fast, pasientvennlig og bærekraftig tilbud som hjelper å dekke behovet for intensiv språktrening etter slag.
Nå ønsker vi å spre det vi har funnet ut, samt bygge opp et nettverk av erfarne telelogopeder som kan hjelpe med å gjøre tjenesten bedre ved å komme med innspill, veiledning, erfaringsutveksling, anbefalinger på material mm.
Afasiforbundet sammen med Sunnaas og samarbeidspartnere tilbyr derfor et teams-møte en gang i måneden som skal være et nettforum for erfaringsutveksling og læring innen telelopgopedi.
Informasjon om møtene publiseres på nyheter  www.afasi.no og i gruppen Logopedisk Forum på Facebook.

 

 

Viktig at logopedutdanningen ved UiT Tromsø fortsatt består

På grunn av stor mangel på logopeder for å behandle voksne mennesker er det viktig at logopedutdanningen ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø fortsatt består. Dette krever blant annet Troms og Finnmark Logopedlag, Afasiforbundet i Norge og LHL Hjerneslag.

Av Håkon Nilsen, Kronstadposten i samarbeid med Fredbjørg Nicolaysen

I dag er det stor mangel på logopeder i Norge, og Nord-Norge er ikke noe unntak. Bransjen ønsker derfor at utdanningen skal økes, og ikke reduseres. Men nå vurderes logopedutdanninga på UIT Norges arktiske universitet i Tromsø nedlagt, og det er et spørsmål om økonomi.

-Det er for lite fagfolk på Universitet i Tromsø fordi de ikke finnes bevilgninger for å ansette fagfolk. Afasiforbundet i Norge og LHL Hjerneslag har reagert, og det samme har Troms og Finnmark logopedlag samt Dysleksi Norge, forklarer logoped Fredbjørg Nicolaysen i Alta.

Tilbudet må reddes

Afasiforbudet i Norge og LHL Hjerneslag, som organiserer slagrammede og personer med afasi (språkdefekt etter hjerneskade) ber styret i UiT Norges arktiske universitet om å redde tilbudet gjennom et skriv datert 20. oktober. I henvendelsen står det blant annet at styret nå må bruke all tid og krefter på å jobbe for å tilføre HSL-fakultetet og utdanningen nødvendige ressurser.

Styret må i den alvorlige situasjonen Norge og ikke minst Nord-Norge er i, med manglende logopeddekning, ta medansvar utover å se kun til eget fakultet, skriver generalsekretærene Marianne Brodin (Afasiforbundet i Norge) og Tommy Skar (LHL Hjerneslag) blant annet.

Mange tilstander

Innenfor logopedi er det mange ulike tilstander. Logoped Nikolaysen trekker fram eksempler: – Slagrammede som har utfordringer med å snakke, pasienter med MS, Parkinsons sykdom, strupekreft, folk med stemmevansker m.m, og det er for pasienter med disse diagnosene at utfordringene er størst.

– Logopedutdanninga i Tromsø har foregått over noen år, men det har vært vanskelig å beholde denne, og situasjonen i Nord-Norge er spesielt dårlig.

Mens situasjonen for barn og unge er god, er ikke situasjonen for eldre og syke dessverre ikke den samme. – I dag er det slik at folk fra distriktene må utføre lange reiser for å komme til logoped. Her i Alta har vi kunder fra hele Vest-Finnmark og Nord-Troms. Ofre må de ha timer flere dager på rad, og da må de overnatte på hotell. Det er kostbart.

Det bevilges for lite penger

-UIT i Tromsø må få beholde sin utdanning, men sliter nå med at det ikke er nok kvalifiserte lærere, og fra sentralt hold bevilges det ikke nok midler for å ansette fagfolk. Der ligger hovedutfordringen for å få en god utdanning på plass.

Om det ikke er politisk vilje til dette vil det gå ut over syke og svake. – Mennesker som ikke kan snakke blir isolert, og blir bare sittende. Derfor er vi bekymret, og ønsker at logopedutdanninga ved UiT Tromsø skal bestå, forklarer Fredbjørg Nicolaysen, som også er en del av Pasientfokus.

Jobber tverrpolitisk

Denne uka har flere medlemmer fra Pasientfokus hatt møte i Oslo for å få logopedutdanningen videreført på UiT i Tromsø. – Dette er en sak som omhandler folk uansett parti-tilhørighet, og vi forsøker derfor å danne en tverrpolitisk gruppe som skal jobbe med helse på flere nivå.

Også leder i Troms og Finnmark Logopedlag Åse Eriksson har gjort et innspill til UiT Tromsø. Hun tar blant annet fram mangel på logopedi som blant annet den samisktalende befolkningen opplever. – Og med en nedleggelse ved UiT Tromsø vil denne situasjonen forverre seg, forklarer Eriksson.

Eriksson skriver også at det er hjemlet i opplæringsloven kap 4 A-2 hvem som har rett til hjelp hos logoped. Og finnes det ikke logoped har den enkelte kommune et ansvar å skaffe hjelpe til de som behøver det. – Men hvor skal kommunene i Troms og Finnmark hente denne hjelpen fra om vårt eget universitet velger å legge ned logopedistudiet? Spør hun blant annet.

Billedtekst:

Representanter fra Pasientfokus under møtet i Oslo. Fra venstre Sylvi Andreassen, Irene Ojala, Fredbjørg Nicolaysen og Marianne Brodin. Sistnevnte er leder for Afasiforbundet i Norge. Foto privat.