Afasiforbundet i Norge

Bli medlem i Afasiforbundet

Bli medlem i Afasiforbundet for bare kr 75,- ut dette året.

Meld deg inn og delta i et fellesskap med andre med samme utfordringer enten du har afasi , er pårørende eller bare vil støtte oss. Din stemme er viktig.

Bruk gjerne innmeldingsskjemaet på  afasi.no eller send en epost til afasi@afasi.no

Du er også velkommen til å ringe oss om du har spørsmål eller trenger noen å snakke med, tlf. 22 42 86 44.

 

Kurs på LMS-senteret, Aker Sykehus

Dette er et tilbud til deg som har gjennomgått hjerneslag. Du er velkommen til å ta med en pårørende. Kurset har som mål å gi relevant informasjon om utfordringer som kan oppstå etter et hjerneslag, og hvordan man kan leve med de i hverdagen.

Program: 

Fredag     29. oktober 2021 kl. 11:00 – 14:00

 • Medisinske forhold etter hjerneslaget v/lege
 • Presentasjon av foreningene

Fredag     5. november 2021 kl. 11:00 – 14:00

 • Skjulte vansker og utfordringer i hverdagen etter hjerneslaget v/ergoterapeut
 • Almas hus
 • Hvilke muligheter og rettigheter har jeg etter hjerneslaget? v/sosionom

Fredag     12. november 2021 kl. 11:00 – 14:00

 • Fysisk trening etter hjerneslag v/fysioterapeut
 • Logopedens rolle v/logoped
 • Anbefalt kosthold til slagrammede v/klinisk ernæringsfysiolog

Fredag     19. november 2021 kl. 11:00 – 14:00

 • Pårørendeperspektivet etter hjerneslaget v/Afasiforeningen
 • Følelser, selvbilde og samliv v/psykolog

Læringstilbudet er utviklet i et samarbeid mellom Afasiforeningen i Oslo, Slagrammedes forening i Oslo, Enhet for rehabilitering og Lærings- og mestringssentret (LMS) i Medisinsk klinikk, Oslo Universitetssykehus. Vi tar forbehold om endringer.

Praktisk informasjon:

Kursdagene foregår på Aker sykehus, Lærings- og  mestringssenteret, Bygg 80

 • Våre lokaler er tilrettelagt for rullestolbrukere
 • Det vil bli en enkel servering
 • Parkering etter gjeldende regler (se kart bak). Alle plasser er avgiftsbelastet
 • Kursavgift: 375.- kr for hele kurset (frikort gjelder)
 • Kurset krever henvisning fra lege, og du må melde deg på. Henvisning fra egen lege er ikke nødvendig hvis du ble påmeldt kurset da du var inneliggende, eller henvist av lege på poliklinikk. Gi beskjed ved påmelding om du har med pårørende
 • Frist for mottatt henvisning/påmelding: 22. oktober

Påmelding og henvisning sendes elektronisk eller pr post til:

Geriatrisk avdeling
Enhet for Dagbehandling, «Mestringskurs slag»
Pb 4956 Nydalen
0424 Oslo

Ved spørsmål, vennligst kontakt:                               

Rådgiver Anne Lise Hustadnes ved LMS
Tlf:  22 89 48 36  | 900 36 681   E-post: anhust@ous-hf.no

Logoped Cathrine Ø. Utne ved Seksjon for logopedi
Tlf:  22 89 48 51 E-post: catutn@ous-hf.no

Her kan du laste ned brosjyren «Læringstilbud høst 2021»:

Høst 21 Brosjyre

Afasidagene 2021

Afasidagene 2021 er en praksisrettet konferanse om afasi. Benytt sjansen til å høre om praksiserfaringer og forskning.

Dato: 04.-05.11.2021 i Oslo. Påmeldingsfrist: 14.10.2021. Målgruppa er logopeder og andre fagpersoner som arbeider med afasi.

Målgruppen er logopeder og andre fagpersoner som arbeider med afasi. Konferansen er tilpasset praktikere, men vil også være relevant for deg som forsker innen afasifeltet.

Mer informasjon om afasidagene og påmelding

 

Åpent møte om telelogopedi

Takk til alle som så på webinaret om telelogopedi, et samarbeid mellom Sunnaas sykehus og Afasiforbundet. Det er gøy å se at det er flere som brenner for dette temaet som vi i prosjektet gjør. Opptak av webinaret finner du her.
.
Vi har planlagt et uformelt møte hvor alle er velkomne for en diskusjon/samtale rundt temaer som telelogopedi, hvilke pasienter som kan være aktuelle, kartlegging over skjerm m.m.
.
Dato: 9. september
Tidspunkt: 17.30-18.30
Om dette er noe du kunne tenke deg, send en e-post til enten prosjektleder eller prosjektleder for å få link tilsendt:
.
Prosjektet «Telelogoped» som er et samarbeid mellom Sunnaas sykehus, Afasiforbundet, tidligere Logopedlag i Østfold, Universitet i Oslo, Statped, Sykehus Østfold og Indre Østfold kommune. Gjennom prosjektet håper vi å få telelogopedi inn i en tjenestemodell som blir bærekraftig for telemedisinsk språktrening ved afasi.

Tilbud på medlemskap!

Nå kan du melde deg inn i Afasiforbundet for kr 75,- ut året! Ved innmelding får du tilsendt en velkomstpakke med heftet «Hva er afasi», Afasiposten, brosjyrer og afasikort.  (Vanlig pris er kr 300 og 100 for husstandsmedlemmer).

Innmelding:  Fyll ut skjema her

 • Vi jobber interessepolitisk med saker som kan bedre situasjonen til mennesker med afasi.
 • Vi har mange likepersoner, både personer med afasi og pårørende.
 • Vi arrangerer kurs og støtter lokalforeningenes virksomhet.
 • Medlemskap i Afasiforbundet gir også rett til å bli medlem i en lokalforening.
 • Som medlem eller støttemedlem mottar du årlig 4 nummer av Afasiposten.
 • Rabatt på materiell
 • Som nytt medlem i Afasiforbundet får du halv pris på Klar Tale lettlestavis nettutgave i ett år.
 • Som medlem av Afasiforbundet kan du benytte deg av hotellavtaler Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, har forhandlet fram. Les mer her: FFO hotellavtaler
 • 20% rabatt på PC-support hos Digifix. Les mer her. Digifix tilbud juni 2021

«Kan det være synet?»

Webinar om synsforstyrrelser som kan oppstå etter et hjerneslag.

Forskning viser at mange, inntil 64 % av de som overlever et hjerneslag, opplever en eller flere synsforstyrrelser. Godt syn er en forutsetning for at vi skal klare å fungere godt nok i hverdagen.

Mange får vansker med orientering/mobilitet, lesevansker, balansevansker, vansker med sosial samhandling og med hverdagslivets aktiviteter. Dersom underliggende synsforstyrrelser ikke blir kartlagt, kan den som rammes av hjerneslag få feil diagnose og utilstrekkelig oppfølging, eller at tiltak som settes inn ikke har ønsket effekt.

Tidspunkt: Onsdag 15. september 2021

Foreleser: Eva Bjånes, synspedagog ved Voksenopplæringen i Bergen – skole- og kompetansesenter

Opptak av webinaret

Her kan du laste ned PowerPoint presentasjonen:

KAN DET VÆRE SYNET

 

 

 

 

Spørreundersøkelse til logopeder om afasibehandlingsprogrammer og ressurser

Collaboration of Aphasia Trialists (CATs) arbeidsgruppe 4 holder for tiden på med en spørreundersøkelse til logopeder i hele verden om hvilken tilgang til de har til afasibehandlingsprogrammer og ressurser, hvordan de velger ut, og hva logopeder opplever av eventuelle hindringer eller fordeler med tilgang til afasiressurser.

Spørreundersøkelsen er initiert og etisk godkjent i Australia, og  den foregår helt anonymt og trenger dermed ikke godkjenning av NSD i tillegg (skriftlig kommunikasjon med NSD).

Vi håper logopeder i Norge kan bidra med mange viktige svar.

Lenke til undersøkelsen

Konttaktperson: Dr Jade Dignam  j.dignam@uq.edu.au

Kontaktperson i Norge:
Melanie Kirmess
Førsteamanuensis, ISP, UiO/Logoped MNLL

Informasjon på engelsk. Appendix A_ATF Recruitment flyer 2021

Webinar om telelogopedi i samarbeid mellom Sunnaas Sykehus og Afasiforbundet

Videokonsultasjon (telelogopedi) kan supplere tradisjonell ansikt-til-ansikt trening med logoped. Bruk av videokonferanse har store muligheter og kan gjøre rehabiliteringstilbudet mer tilgjengelig. Telelogopedi passer ikke for alle, men kan være et godt supplement til tradisjonelle logopedtimer for mange pasienter.Webinaret er basert på prosjektet «Telelogoped» som er et samarbeid mellom Sunnaas Sykehus, Afasiforbundet, Logopedlag i Østfold (før det ble avviklet), UiO, Statped, Sykehuset Østfold og Indre Østfold kommune. Målet er å utvikle, utprøve og levere en bærekraftig tjenestemodell for telemedisinsk språktrening ved afasi.

Foredrag:
Sonja Erlenkamp, Innovasjonsrådgiver og leder for kompetansegruppe «Afasi» ved Sunnaas sykehus HF
Iselin Partee, Logoped MNLL, Sunnaas Sykehus HF
Melanie Kirmess, logoped MNLL og førsteamanuensis, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo
Frank Becker, klinikkoverlege og førsteamanuensis, Sunnaas Sykehus HF og Universitetet i Oslo

 Opptak av webinaret

Ikke-digitalt koronasertifikat

Nordmenn som ikke bruker PC, mobiltelefon eller nettbrett, kan bestille og få tilsendt koronasertifikatet, opplyser regjeringen. Fra 24. juni kan de som de som ikke har anledning til å bruke det digitale sertifikatet ringe til Helfo og få tilsendt et sertifikat i posten.

HelseNorges Korona-Informasjonstelefon:   815 55 015

Hverdager kl. 08:00 – 15:30

Mer informasjon på om koronasertifikat:  HelseNorge

Skriv fra Helsedirektoratet:  Koronasertifikat for ikke-digitale brukere

Publisert 24. juni 2021

Har du en idé til et prosjekt?

Da kan du søke Helse-midler fra Stiftelsen DAM gjennom Afasiforbundet. Neste søknadsfrist er 15. september.

Formålet med Helse er å støtte tidsavgrensede helseprosjekter og -tiltak rettet mot målgrupper i Norge og som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. Helse-prosjekter omfatter blant annet arbeid for økt deltakelse og likestilling for funksjonshemmede, forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid.

Her kan du lese mer om søknadsprogrammet:

Om programmet

Søknadsbeløp er kr 30.000 til totalt kr 1.400.000.

Her kan du lese mer om forskningsprogrammet:
Om programmet – Stiftelsen Dam

Ekspress  er mindre prosjekter (opptil kr 30.000) du kan søke gjennom lokalforeningene våre.
Ler mer her: Om programmet – Stiftelsen Dam

Ta kontakt med oss for mer informasjon og opprettelse av søknadsskjema. Tlf. 22 42 86 44 eller epost afasi@afasi.no