Afasiforbundet i Norge

Søk midler fra ExtraStiftelsen

Hvilke typer prosjekter kan søke midler?
Frivillige organisasjoner med helseformål kan søke om midler til prosjekter innen forebygging, rehabilitering og forskning, som retter seg mot målgrupper i Norge.  ExtraStiftelsen har en vid forståelse av helse, noe som innebærer at de støtter tiltak og prosjekter som fremmer fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet.
Prosjektene de støtter spenner fra små, lokale, ildsjel-prosjekter, til store nasjonale forskningsprosjekter.

Mer om hvordan man søker
Afasiforbundet gir deg tilgang med brukernavn og passord til det elektroniske søknadssystemet.  Alle søknader sendes gjennom en godkjent søkerorganisasjon, for eksempel Afasiforbundet i Norge. Vi godkjenner nye brukere for tilgang til søknadssystemet. Frist for levering er 26. mai 2015.

Ta kontakt med oss i god tid før fristens utløp, epost:  afasi@afasi.no eller  line.haaland-johansen@statped.no.

Ring oss eventuelt på eller 22 42 86 44 eller 47 03 28 44. Vi hjelper deg gjerne.

Du kan også lese mer på www.extrastiftelsen.no.

Åpne foredrag i Hjerneuken

http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-nevrologisk-forening/hjerneuken/

Hjerneuken 2015 arrangeres i uke 10 (2.-8. mars) og har som mål å øke oppmerksomheten omkring hjernen og dens sykdommer. I denne uken foregår det åpne publikumsarrangementer ved flere av de nevrologiske avdelingene rundt om i hele landet. Det vil også være oppslag om hjernen og nervesystemet i mange av landets media.

Verv en venn

Bruk vintermånedene til å verve nye medlemmer til Afasiforbundet!

Bruker du innmeldingsskjema på nettsiden, skriv navn på verver i «beskjed-feltet».

Bruker du kupongen vår, så sender du bare med en lapp med navn og adresse på den som skal ha premien.

Den som blir vervet får informasjon fra Afasiforbundet pluss en refleks.

Temamøter for slagrammede

Temamøte 1:  Fredag 30. januar kl. 11:00 – 13:30

  •  Utfordringer som kan komme/senskader etter hjerneslaget v/lege og forsker fra Sunnås sykehus

Temamøte 2:  Fredag 20. mars kl. 11:00 – 13:30

  •  Hvilke muligheter og rettigheter har jeg etter hjerneslaget? v/sosionom

Temamøte 3:  Fredag 29. mai  kl. 11:00 – 13:30

  •   Usynlige vansker etter hjerneslaget v/ergoterapeut

En brukerrrepresentant er tilstede på hvert av møtene og forteller om sine erfaringer

Kurset er et samarbeid mellom Afasiforeningen for Oslo og omegn, Slagrammedes forening i Oslo, Enhet for Rehabilitering og Lærings- og mestringssentret, Medisinsk klinikk, Oslo Universitetssykehus

Sted: Oslo universitetssykehus HF, Aker sykehus
Lærings- og mestringssenteret – bygg 41 B

Temamøtene er gratis. Det er ikke nødvendig å melde seg på i forkant.
Vi har åtte reserverte parkeringsplasser (alle er avgiftsbelagte). Lokalene er lagt til rette for rullestolbrukere

Ved spørsmål, ta kontakt med oss på:

Tlf.: 22 89 48 36 eller E-post: LMS@oslo-universitetssykehus.no

Brosjyre temamøter OUS

Nettbrettkurs i Trondheim

Her kan du laste ned kursinvitasjonen.

Invitasjon-kurs_2015

Kurset arrangeres av Lisbeth Schødt Sørensen og Randi Gunnerød, som begge er spesialpedagoger ved Molde voksenopplæringssenter. De har etterhvert få god erfaring med bruk av iPad og iPhone for voksne med afasi.

Søknadsfrist: Innen 20. januar.

Begrenset antall plasser.

Epost: lisbeth.sorensen@molde.kommune.no eller randigu@molde.kommune.no.
Telefon: 71 11 27 50, spør etter Lisbeth eller Randi.

Har du lyst til å søke om plass eller har spørsmål – ta gjerne kontakt!

«Kommunikasjon er så mangt» er et prosjekt som er finansiert gjennom midler fra ExtraStiftelsen.