Velkommen til Afasiforbundet i Norge   Click to listen highlighted text! Velkommen til Afasiforbundet i Norge

Afasiforbundet i Norge

Åpne foredrag i Hjerneuken

http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-nevrologisk-forening/hjerneuken/

Hjerneuken 2015 arrangeres i uke 10 (2.-8. mars) og har som mål å øke oppmerksomheten omkring hjernen og dens sykdommer. I denne uken foregår det åpne publikumsarrangementer ved flere av de nevrologiske avdelingene rundt om i hele landet. Det vil også være oppslag om hjernen og nervesystemet i mange av landets media.

Kartlegging av uføretrygd

Det er mange som i disse dager tar kontakt med FFO, både lokalt og nasjonalt, som er usikker på konsekvensene av uførereformen. Flere opplever det som komplisert og mange er usikre.

Det er mange som i disse dager tar kontakt med FFO, både lokalt og nasjonalt, som er usikker på konsekvensene av uførereformen. Flere opplever det som komplisert og mange er usikre.

– Ut i fra de tilbakemeldingene vi får er det tydelig at den nye uføretrygdordningen gir uheldige konsekvenser for enkelte, og at enkelte rett og slett får mindre å rutte med enn tidligere. For de som har minst fra før er dette dramatisk, sier fagpolitisk leder i FFO, Ingunn E. Ulfsten.

Flere av de som tar kontakt med FFO forteller blant annet at de får mindre utbetalt enn før. De er usikker på om de har fått riktig utbetaling, er usikker på skattetrekket sitt, og hvilke konsekvenser den nye ordningen har for private pensjonsordninger.

– Nå har vi behov for å følge situasjonen tett og tilegne oss så mye informasjon som mulig. Derfor sender vi ut et spørreskjema til våre medlemmer. Kunnskapen vi får, både gjennom direktehenvendelser og gjennom spørreskjemaet blir viktig i det videre arbeidet for FFO, slik at vi kan holde myndighetene orientert om konsekvensene som våre medlemmer opplever, sier Ulfsten.

Gå til spørreskjema her.

Temamøter for slagrammede

Temamøte 1:  Fredag 30. januar kl. 11:00 – 13:30

  •  Utfordringer som kan komme/senskader etter hjerneslaget v/lege og forsker fra Sunnås sykehus

Temamøte 2:  Fredag 20. mars kl. 11:00 – 13:30

  •  Hvilke muligheter og rettigheter har jeg etter hjerneslaget? v/sosionom

Temamøte 3:  Fredag 29. mai  kl. 11:00 – 13:30

  •   Usynlige vansker etter hjerneslaget v/ergoterapeut

En brukerrrepresentant er tilstede på hvert av møtene og forteller om sine erfaringer

Kurset er et samarbeid mellom Afasiforeningen for Oslo og omegn, Slagrammedes forening i Oslo, Enhet for Rehabilitering og Lærings- og mestringssentret, Medisinsk klinikk, Oslo Universitetssykehus

Sted: Oslo universitetssykehus HF, Aker sykehus
Lærings- og mestringssenteret – bygg 41 B

Temamøtene er gratis. Det er ikke nødvendig å melde seg på i forkant.
Vi har åtte reserverte parkeringsplasser (alle er avgiftsbelagte). Lokalene er lagt til rette for rullestolbrukere

Ved spørsmål, ta kontakt med oss på:

Tlf.: 22 89 48 36 eller E-post: LMS@oslo-universitetssykehus.no

Brosjyre temamøter OUS

Nettbrettkurs i Trondheim

Her kan du laste ned kursinvitasjonen.

Invitasjon-kurs_2015

Kurset arrangeres av Lisbeth Schødt Sørensen og Randi Gunnerød, som begge er spesialpedagoger ved Molde voksenopplæringssenter. De har etterhvert få god erfaring med bruk av iPad og iPhone for voksne med afasi.

Søknadsfrist: Innen 20. januar.

Begrenset antall plasser.

Epost: lisbeth.sorensen@molde.kommune.no eller randigu@molde.kommune.no.
Telefon: 71 11 27 50, spør etter Lisbeth eller Randi.

Har du lyst til å søke om plass eller har spørsmål – ta gjerne kontakt!

«Kommunikasjon er så mangt» er et prosjekt som er finansiert gjennom midler fra ExtraStiftelsen.

Click to listen highlighted text!