Afasiforbundet i Norge

Les Klar Tale – lettlestavisen

Vi leser aviser på mange måter og på mange steder. Vi blar i nyhetene ved kjøkkenbordet. Vi leser på telefonen på bussen til jobb. Nettbrettet er med i senga. Eller kanskje lytter vi oss gjennom avisa mens vi gjør noe helt annet.  Du kan lese lettlestavisa Klar Tale på den måten du liker best. Det er en avis med både nyheter og reportasjer om det som skjer i Norge og verden. Språket er tilpasset folk med lese-og skriveutfordringer.

Klar Tale gir medlemmer av Afasiforbundet et spesielt tilbud. Du får 12 måneders digitalt abonnement på Klar Tale til 285 kroner. Det er halv pris.
Bestill abonnement her: www.klartale.no/medlemafasi

Tilbudet gjelder for nye abonnenter. Er du abonnent allerede? Da kan du benytte deg av tilbudet når du skal fornye abonnementet ditt neste gang.

Som abonnent på Klar Tale pluss får du papiravisa som e-avis. Den finner du på www.klartale.no hver onsdag. Du vil i tillegg kunne lese alle saker med + (pluss) som vi legger ut på nettavisen. Ønsker du å lytte til avisa, kan du høre vår podcast eller abonnere på CD. Vi ønsker at lettleste nyheter skal være tilgjengelig for flest mulig.

Ønsker du å abonnere på papiravisen Klar Tale og digitalt, er prisen 570 kroner for ett år (ordinært abonnement). Du kan lese om andre abonnement her: https://www.klartale.no/abonnement

Har du spørsmål? Kontakt kundeservice på telefon 23339191. Du kan også sende en e-post til abonnement@klartale.no.

 

Til deg som jobber som logoped med afasirammede og/eller telelogopedi

For mange har koronapandemien medført store endringer, og mange logopeder har måttet arbeide på andre måter enn tidligere. Nå får du muligheten til å dele dine erfaringer fra ditt arbeid som logoped i denne perioden. Spørreundersøkelsen er del av et forskningsprosjektet som er et samarbeid mellom forskere på Universitetet i Oslo og

Sunnaas sykehus HF.
Vi håper du vil delta i prosjektet og svare på spørreundersøkelsen vår. Svarfrist er 30.9.

Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre

Regjeringen bevilger 400 millioner kroner til en tiltakspakke for sårbare eldre. Som ledd i dette har Stiftelsen Dam fått i oppgave av Helsedirektoratet å forvalte 50 millioner kroner.

Målgruppe for programmet er frivillige organisasjoner med helseformål. Afasiforbundet er medlemsorganisasjon i Stiftelsen Dam, og søknad kan sendes gjennom oss.

Programmet skal støtte tiltak med mål om å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse hos sårbare eldre og eldre som har fått redusert sine tjenester grunnet smittevernhensyn forbundet med koronapandemien.

Det skal prioriteres å gi støtte til besøksvert- og besøksvenntjenester rettet mot eldre, tiltak som sikrer sosialt samvær eller tilbyr praktiske tjenester, møteplasser og aktiviteter for eldre som er sosialt isolert som følge av smitteverntiltakene.

Det kan søkes om mellom 30.000 og 300.000 kroner.

Prosjektet/tiltaket må:

 • Ha eldre (over 65 år) som sin primære målgruppe, men kan også rette seg mot pårørende dersom tiltaket ellers fyller programmets formål.
 • Være knyttet til den pågående koronaepidemien.
 • Være rettet mot målgrupper i Norge.
 • Ha som målsetning å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.
 • Starte opp innen utgangen av 2020.
 • Avsluttes innen 31. desember i 2021.
 • Ikke ha søkt om midler i dette programmet tidligere (samme søknad kan ikke sendes flere ganger).

Søknaden opprettes av Afasiforbundet.  Det er løpende søknadsfrist og søknaden behandles fortløpende av Stiftelsen Dam sitt fagutvalg.

Om programmet på Stiftelsen Dams nettsider.

Vil du vite mer? Ta kontakt med Afasiforbundet på telefon 22 42 86 44 eller epost: afasi@afasi.no

 

E-læring for pårørende

Mange som opplever afasi i familien kan fortelle at det påvirker sosial omgang, relasjoner og følelser. Gjennom Stiftelsen Dam fikk vi midler et prosjekt for pårørende. Dette resulterte i et pårørendekurs, et hefte og denne e-læringsmodulen. Innholdet er basert på erfaringer, tips og råd fra pårørende, personer med afasi og fagpersoner. Vi håper at innholdet kan være til nytte for deg og dine.

 E-læring for pårøende

 

 

Om Covid-19

Her finner du informasjon om Covid-19 som er tilpasset personer med afasi.

Last ned: Afasivennlig info om Covid-19, Norsk, bokmål

Frivillighet Norge har laget en veileder for smittevern i frivillige organisasjoner. Les mer her:  Smittevern i frivillige organisasjoner

FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon) har laget en nettside med Korona-informasjon. Siden gir oversikt over hvor du finner svar på spørmsål knyttet til velferdsordninger.

For å holde deg orientert om korona-pandemien og hvilke smitteverntiltak som til en hver tid gjelder, anbefaler vi også å følge med på  FHI.no og helsenorge.no. Du kan også kontakte helse Norges informasjonstelefon på tlf. 815 55 015 (hverdager 08-18 og helger 10-16).

Afasidagene 2020

Statped arrangerer de årlige Afasidagene, en praksisrettet konferanse om afasi. Afasidagene 2020 er digitale. Benytt sjansen til å høre om praksiserfaringer og forskning.

Målgruppe: er logopeder og andre fagpersoner som arbeider med afasi. Konferansen er tilpasset praktikere, men vil også være relevant for deg som forsker innen afasifeltet.

Navn: Afasidagene 2020
Dato: Torsdag 22. oktober 2020, kl. 1000 – 1600 – fredag 23. oktober 2020, kl. 0900 – 1500
Påmeldingsfrist: 07.10.2020
Målgruppe: Logopeder og andre fagpersoner som arbeider med personer med afasi. Kurset er tilpasset praktikere, men vil også være relevant for deg som forsker innen afasifeltet.
Sted: Webinar, På din PC, iPad eller mobil
Pris: Kr 600 for begge dager. Logopedistudenter: Kr 300 for begge dager. Ved avbestilling etter 07.10.2020 refunderes ikke kursavgiften.
Mer informasjon og lenke til påmelding finner du her

Nyhet! Oppgavehefte

Det er mye god trening i aktivitet. I dette nye heftet kan  du finne oppgaver som  kan bidra til å skape god aktivitet hjemme. Oppgavene vil ikke på noen måte erstatte oppfølgingen man får av logoped eller andre fagpersoner, men vil kunne bidra til hyggelig aktivitet, kanskje sammen med familien.  Mens noen kan finne oppgavene ganske enkle, kan andre oppleve dem som svært vanskelige. Prøv deg fram.

For noen kan mange av oppgavene gjøres på egenhånd, men for mange er det nok lurt å ha litt hjelp når oppgavene skal løses. Noen av oppgavene kan være vanskelige selv for personer som ikke har afasi, men da er det viktig å vite at det er god trening i å forsøke selv om man ikke får helt til. Det viktigste vi kan gjøre er å forsøke uten å gi opp.

Heftet kan du bestillle her:  i nettbutikken

Tilbudspris på medlemskap!

Nå kan du bli medlem i Afasiforbundet for bare kr 75,- ut dette året.  Kontingenten dekker også medlemskap i en lokalforening.   Meld deg inn og delta i et fellesskap med andre med samme utfordringer enten du har afasi , er pårørende eller bare vil støtte oss. Din stemme er viktig.

Bruk gjerne innmeldingsskjemaet på  afasi.no

Du kan også ringe  tlf. 22 42 86 44 eller sende en epost til afasi@afasi.no

Du er også velkommen til å ringe oss om du har spørsmål eller trenger noen å snakke med.

Telelogopedi gir muligheter for intensiv oppfølging

Til tross for at korona fanger en del av oppmerksomheten vår for tiden, er det fortsatt mennesker som får hjerneslag, hjerneskader og afasi. Og har man fått afasi, treger man fortsatt oppfølging av logoped. Imidlertid ble dette vanskelig da samfunnet stoppet opp på grunn av korona-pandemien. Restriksjonene iverksatt av myndighetene førte til at personer med afasi ikke lenger kunne ha ordinær ansikt til ansikt til språktrening med logoped. Dette for å hindre smitte. Takket være moderne teknologi er heldigvis telelogopedi en mulighet.

Hva er telelogopedi?

Telelogopedi er logopedisk språktrening gitt via videokommunikasjon. Dette betyr at logoped og bruker kan sitte på ulike geografiske plasseringer, og fortsatt kunne gjennomføre språktreningen via internett og video-kommunikasjon. Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag anbefaler rask og hyppig språktrening hos logoped for best mulig prognose. Å kunne starte behandling raskt etter skade, samt å kunne motta intensiv behandling blir utfordrende i en tid med mye smitte og mange restriksjoner. Telelogopedi gir en mulighet for rask oppstart og intensiv behandling i denne spesielle situasjonen vi er i.

Noen erfaringer

Pål Ruud Rosenborg (45 år) fra Brumunddal fikk hjerneslag 9. januar 2020, og var på rehabilitering i åtte uker. Meningen var at han skulle få logoped i kommunen da han kom hjem, men så ble landet rammet av Covid-19, og ordinære logopedtimer lot seg ikke gjennomføre.

Pål var positivt innstilt til telelogopedi da han fikk vite om denne muligheten, og er fortsatt positiv. Han forteller at den første timen var litt utfordrende, men at han etter hvert ble vant til formatet og at det har gått veldig bra siden. Han mener at telelogopedi er et fullgodt tilbud, og opplever ingen mangler. Man kan fortsatt oppnå et godt forhold til logopeden selv om formatet er litt annerledes enn ordinære logopedtimer, forteller Pål.

Pål har time en gang i uken, og synes det fungerer bra.

«Uka går fort, og jeg får oppgaver som jeg jobber med mellom timene. Så presenterer jeg det jeg har jobbet med».

Fremgangen går sakte men sikkert, legger han til. Avslutningsvis sier Pål at han godt kunne tenkt seg å fortsette med telelogopedi også etter at korona-krisen er over.

Ulla er pårørende til sin ektemann som har afasi. Han heter Eivind. De begynte med ordinære logopedtimer hos logoped Gørill Hallangen i november 2019, men i vårt langstrakte land og særlig i Nord-Norge der de bor, kan avstand være et problem. Derfor var det et ønske fra Ulla og Eivinds side å gjennomføre logopedtimene via video allerede i november. Da fikk de beskjed om at myndighetene ikke åpnet for telelogopedi. Å komme seg til og fra Gørill med taxi tar over tre timer. Taxiregningen er på mellom 5000 og 6000 kroner, og betales heldigvis av staten. Likevel, på grunn av den lange reiseveien ble det etter hvert utfordrende å opprettholde intensiv logopedtrening.

Nå er situasjonen en helt annen. Etter at det ble åpnet for telelogopedi har Eivind oppfølging hver eneste arbeidsdag, og vi opplever fremskritt. Ulla sier at videotimene i seg selv nok ikke er grunnen til den positive utviklingen, men heller at han nå har mulighet til intensiv oppfølging. De er storfornøyde. Eivind må ha hjelp av Ulla til å sette i gang, og til å skrive ut oppgaver som han skal arbeide med. Selv synes hun at teknologien er ukomplisert å forstå seg på. Så lenge internett fungerer, så fungerer videotimene veldig bra.

Ulla forteller at Eivind er veldig fornøyd og i bedre humør.

«Nå er han ikke så sliten lenger, på grunn av all reisinga». Hun legger til at hun kjenner flere som har måttet slutte å gå til logoped på grunn av lang reisevei. At man har åpnet for telelogopedi, sparer jo også samfunnet for pasientreisekostnader. Når vi spør om dette formatet er noe de kunne tenke seg å bruke også etter at korona-krisen er over, svarer Ulla

«Ja, vi vil for alt i verden slippe all den reisinga!».

En logopeds erfaringer med videokonsultasjon

Gørill Hallangen er logoped og leder i Midt-Troms afasiforening. Hun har begynt å gi logopedtimer via videokommunikasjon og sa ja til å fortelle litt om sine erfaringer. Hun driver egen praksis, og opplevde å måtte legge ned praksisen fra 13. – 25. mars på grunn av restriksjonene mot å drive ordinær logopedisk behandling. Da myndighetene åpnet for telelogopedi tok Gørill dette i bruk, og forteller at både hun og brukerne hennes har positive erfaringer knyttet til dette. Gørill har brukere med ulike typer vansker. Også personer med afasi. Det er Gørill som er Eivinds logoped.

Logopedtimer via video har mange likhetstrekk med ordinære logopedtimer, og Gørill er veldig positiv til det. Hun synes det fungerer bra, og får samme tilbakemelding fra brukerne sine.

Den største fordelen er at man får gitt intensiv behandling til de som trenger det. Avstandene i nord er store, og mange har ikke mulighet eller kapasitet til å reise flere timer for å få språktrening hos logoped. Hun opplever stor fremgang ved bruk av telelogopedi, nettopp fordi brukere kan få tett oppfølging. Man gjør mye av det samme i timene. Gørill sender vanligvis oppgaver av gårde på morgenen, som de går gjennom i timen. Det er like vel mindre rom for spontanitet i timene.

«Man kan for eksempel ikke plutselig ta opp en avis og snakke om den. Det meste må være planlagt». Telelogopedi er uhyre krevende for meg som logoped. Man må i større grad være bevisst på ansikt, på munn og artikulasjon. Man må passe på å være veldig tydelig hele tiden. Det blir veldig intenst».

Når man er bevisst på dette, så opplever ikke Gørill at brukerne hennes har problemer med formatet. Så lenge man har kamera tett på seg og er tydelig, så skaper ikke formatet noen vansker.

Gørill håper at bruken av telelogopedi fortsetter også etter at korona-krisen er over. For eksempel kunne man hatt ordinær logopedtime en gang i uka, og resten via video. Det sparer jo samfunnet for pasientreise-kostnader. Og viktigere, så gir det folk som bor steder med lang reisevei mulighet til intensiv språktrening. I dag er det visse video-kommunikasjonsplattformer som er godkjent å bruke. Imidlertid håper Gørill at det vil åpnes for plattformer som folk fra før av kjenner til, som for eksempel Skype. «Man oppgir jo ikke personlig informasjon slik som personnummer fra seg på timene»


To avsluttende kommentarer:

Katrine Kvisgaard – logoped:

Jeg er veldig positiv til bruken av telelogopedi. I løpet av den første uken vi var stengt ned, fikk vi koblet oss opp på video og laget digitale opplegg til klientene våre. Allerede i uke 2 var de fleste klientene våre på nett. Det er gode muligheter for intensiv oppfølging, timene blir enda mer strukturerte og forutsigbare, man er mer fleksibel når det gjelder tidspunkt for timer og klientene slipper reisevei. Hjemmearbeid blir gjort i samme grad som tidligere. I tillegg trener man turtaging , oppmerksomhet og utholdenhet. Det er mulig at telebehandling ikke passer for alle. Men jeg tror at med god opplæring i verktøyet, og et godt strukturert opplegg, så vil det kunne tilpasses de fleste. Jeg har også gjennomført spiseobservasjon over video, og kunne komme med råd når det gjaldt kompensatoriske tiltak, som var behovet i dette tilfellet.

Jeg håper og tror at denne muligheten fortsetter også etter Korona. Jeg er sikker på at Helsedirektoratet ser at dette både er effektivt, brukervennlig og en del av fremtide

Hege Prag Øra, PhD- stipendiat og lege ved Sunnaas sykehus HF:

Ved Sunnaas sykehus har vi de siste årene gjennom flere prosjekter tatt i bruk telelogopedi i afasi rehabilitering. Våre erfaringer med telelogopedi har vært positive med gode tilbakemeldinger fra de afasirammede og pårørende. Våre logopeder har også opplevd denne måten å jobbe på som både nyttig og effektiv. Det er mange fordeler med telelogopedi. Pasienter og logopeder slipper lange reiseavstander. De med redusert energi eller kapasitet etter en hjerneskade kan nyttiggjøre seg språktrening i hjemmet. Man har ved telelogopedi også mulighet til å tilby et mer intensivt treningsopplegg. I et av våre forskningsprosjekter ga vi telelogopedi til afasipasienter etter hjerneslag. De fikk telelogopedi i tillegg til vanlig trening. Vi så at dette virket positivt inn, der flere opplevde bedring av språket. Under korona-krisen har telelogopedi også vist seg fra en ny side. Språktrening ved videokonsultasjon har blitt et viktig format for å hindre smitte og beskytte sårbare grupper.

Jeg synes det er veldig positivt at man relativt raskt under korona epidemien innførte endring av refusjon slik at flere av logopedene nå tilbyr tjenester ved videokonsultasjon. Vi på Sunnaas sykehus har bidratt gjennom en nettside der vi deler våre erfaringer og gir råd og tips til logopeder. Mitt inntrykk er at mange logopedene nå har opparbeidet seg masse nyttig kunnskap og fått erfaring i å bruke dette nye formatet. Gjennom Afasiforbundets logopedundersøkelse vet vi at tilbudet til afasirammede i dag ikke er tilstrekkelig. Dagens tilbud er også langt fra det Helsedirektoratet anbefaler om intensiv oppfølging. Telelogopedi kan være et bidrag til å endre denne situasjonen. Jeg håper derfor at flere logopeder ønsker og får mulighet til å  videreføre bruk av telelogopedi i oppfølgning av personer med afasi også etter korona-krisen er over.

Nettside med råd og tips til logopeder:
https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/samhandling/digital-samhandling/spraktrening-pa-avstand

 

Oppsummering:

 • Telelogopedi er språktrening gitt via videokommunikasjon.
 • Under Covid-19 pandemien har myndighetene åpnet for telelogopedi slik at personer med behov for språktrening kan få dette.
 • Personer Afasiforbundet har vært i kontakt med melder om positive erfaringer med bruk av telelogopedi og et håp om at det åpnes for dette formatet, også etter at koronakrisen er over.
 • Telelogopedi gir mulighet til raskt og intensiv språktrening for personer som av ulike årsaker ikke kan komme seg til logopeden, for eksempel på grunn av lang reisevei.

 

Av Annika N. de Leon

Artikkelen sto på trykk i Afasiposten 2-2020.

 

 

 

 

 

Tips og råd for å gjøre hverdagen lettere under koronavirus-pandemien

Restriksjoner på grunn SARS-CoV-2 viruset (koronaviruset) har endret hverdagen vår. Vi er mer innendørs, treffer færre mennesker og de fleste organiserte fritidsaktiviteter har tatt en pause. Det samme har også kulturliv som teater og konserter. Noen trives kanskje med en litt mer fredelig tilværelse, mens andre kan begynne å føle seg ensomme, eller strever med å få tiden til å gå. I denne utgavens afasinytt vil vi presentere noen tips og råd for å gjøre hverdagen din litt lettere

Holde kontakt med familie og venner gjennom videosamtaler

Selv om du nå treffer færre mennesker er det likevel mange måter du kan holde kontakt med andre på. Du har kanskje lest om eller bruker selv ulike gratis programmer som gjør at du kan se den du snakker med på pc-en, mobiltelefonene eller nettbrettet. Noen kaller det for videosamtale, video eller bruker navnet på det programmet de bruker. Eksempler på slike programmer er:

 • Facetime
 • Google Duo
 • Google Hangouts
 • Messenger
 • Skype

Facetime er et Apple-produkt og virker på iPhone, iPad og Mac. Google Duo og Google Hangouts er Android-produkter og virker på alle telefoner og nettbrett som bruker Android. Du kan også bruke den på pc, men da må du ha en googlekonto. Messenger er en meldingstjeneste fra Facebook. Den har også en videofunksjon. For å bruke den må du ha en brukerkonto på Messenger, men du trenger ikke å ha Facebook. Messenger er hverken knyttet til Apple eller Android. Du kan laste den ned som app eller bruke den via nettleseren din. Skype er også et program som ikke er knyttet til Apple eller Android og du kan laste den ned som app eller bruke nettleser. Flere av disse programmene har i tillegg til videofunksjon mulighet for å sende meldinger eller ringe. For å starte en videosamtale er det ofte ikonet som viser et videokamera du skal trykke på.

 • Det kan være lurt å sette pc/nettbrett/mobil oppå noen bøker hvis du sitter foran et lavt bord. Da vil den du snakker med se ansiktet ditt direkte forfra.
 • Hvis du hører ekko, kan det være lurt at den du snakker med bruker høretelefoner.
 • Hvis den du snakker med hører ekko, er det lurt at du bruker høretelefoner.
 • Hvis du bruker mye gester når du snakker kan du sette pc/nettbrett/mobil med litt avstand. Det gjør at den du snakker med ser større deler av overkroppen din.

Aktiviteter innendørs

Det er en rekke både nye og gamle aktiviteter du kan gjøre.

Digitale opplevelser

I denne perioden har det dukket opp flere nye digitale tilbud. Mange konsertsteder og musikere tilbyr nå konserter digitalt. Du kan blant annet se video av forestillinger fra Den Norske Opera og Ballett på nettsidene deres. På den måten kan du se alt fra Hedda Gabler til La Traviata hjemme i din egen stue. Flere artister sender også nå direkte konserter ofte gjennom Facebook. Du finner gjerne lenken til konsertene ved å følge eller like de ulike artistene eller konsertstedene. Flere museum og turistattraksjoner har digitale omvisninger for tiden. Kanskje du kan gå på museum eller i dyrepark digitalt sammen med barnebarna i denne perioden? Det vil kanskje ikke kunne erstatte det å møte dem fysisk, men dere opplever noe sammen og det gir gode muligheter for samtale selv med små barn. Er du glad i quiz finnes det også mange digitale alternativ for det nå.

Litteratur og nyheter

Vi har tidligere skrevet om både lydbøker, lettlest litteratur og aviser i afasinytt. Dette er kanskje enda mer aktuelt nå når vi har bedre tid til innendørsaktiviteter. Vi velger derfor å ta det med denne gangen også. For mange personer med afasi som strever med å lese kan lydbøker være en fin måte å få opplest bøker. Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) er et bibliotek som er eid av staten. Dette er et gratis tilbud for barn, unge og voksne som strever med å lese. De har både skjønnlitteratur, faktabøker og studielitteratur som du kan låne. I tillegg kan du abonnere på enkelte aviser som lydavis eller tidsskrifter i lydversjon. Du kan høre på NLBs bøker på mobil, nettbrett, datamaskin eller DAISY-spiller. På mobil og nettbrett kan du lytte til lydbøkene i en egen app som heter Lydhør. Du kan lese mer om NLB i afasinytt i Afasiposten nr 4, 2019.

For deg som klarer å lese lettleste tekster kan avisen Klar tale være et godt alternativ. I forbindelse med situasjonen rundt korona-viruset kan du nå lese Klar tale gratis i to uker. Klar tale er Norges eneste lettlest avis. Tekstene blir skrevet med stor skrift og enkelt språk. Avisen inneholder nyhetssaker fra Norge og verden, kultur og sport. Den blir gitt ut i papirform og som e-avis en gang i uken. I tillegg blir avisen publisert som podkast. En podkast er et lydprogram, i denne sammenhengen en opplest versjon av avisen. Nettavisen oppdateres med nyheter gjennom hele uken. På nettavisen finner du også en ukentlig språklig oppgave.

Digitale strømmetjenester

De siste årene har det oppstått flere og flere digitale strømmetjenester. Det vil si nettsider eller apper som gratis eller ved abonnement overfører medieinnhold som video, serier eller dokumentarer. Du har kanskje hørt om Netflix eller andre slike strømmetjenester? Det finnes utallige ulike tilbydere. Nå er det også noen som har fått et større innhold enn tidligere, og noen har satt ned prisene i forbindelse med koronasituasjonen. Ellers finner du korte videoer for enhver smak om alle mulige tema på nettstedet Youtube.

Nye og gamle hobbyer

Nå er kanskje tiden inne for å starte med en ny hobby eller ta opp igjen en gammel en. Brødbaking med surdeig har for eksempel blitt en ny trend i denne perioden. På nett finner du oppskrifter på surdeigsstartere. Surdeigsstartere må følges nøye med på og krever daglig stell. Det passer dermed bra å gjøre dette når du er mer hjemme. I tillegg har koronasituasjonen ført til at matbutikkene i perioder har gått tom for gjær. Det er sannsynligvis en kombinasjon av at vi baker mer når vi er hjemme, og noen har kanskje hamstret gjær i frykt for at butikkhyllen skal bli tom. Når du har laget en surdeigsstarter har du alltid tilgang «gjær», og kan bake så mange brød og rundstykker du vil.

Nå har også våren kommet for fullt, og du har kanskje en liten hage eller balkong som kan ha behov for nytt liv. Planting og dyrking av blomster, krydderurter eller grønsaker kan gi mye glede. Det kan gi en følelse av at tiden går, og det kan være spennende å følge med på hvordan det vokser og gror. Du kan selv velge om du vil plante noe som krever hyppig vanning og stell, eller noe som er lettstelt. Har du ikke så mye forkunnskap om planting og dyrking finnes det gode informasjonsfilmer for eksempel på nettsiden Youtube. Dersom du ikke vil eller har mulighet til å gå i blomsterforretning for tiden tilbyr flere nå å levere varene hjem til deg.

Handle mat på nett

Hvis du vil unngå å gå i matbutikken er handling på nett et godt alternativ. Når du handler mat på nett kan du ofte velge å få det levert hjem til deg. Det blir kalt for hjemlevering, eller du kan hente varene ferdig pakket på ulike utleveringssteder. Noen steder i landet er ikke hjemlevering mulig.

Det er flere former for mathandling på nett:

 • Du velger selv hvilke varer du skal ha
 • Matkasser
 • Levering av ferdige måltider

Velge varer selv

Både vanlige matbutikker, f.eks. Meny og Spar, og matbutikker som kun er på nett, f.eks. kolonial.no tilbyr kundene sine å velge produkter selv. Når du er inne på nettsiden til butikken vil du se at varene ofte er kategorisert på samme måte som i butikken. Du kan for eksempel trykke deg inn i kategorien meieriprodukter. Hvis det er vanskelig for deg å lese kan det være vanskelig å finne frem til riktig kategori, men når du først er inne i kategorien er det som regel bilde av varene.

Matkasser

Matkasser er en kasse ferdigpakket med varer. Noen firmaer tilbyr matkasser med de vanligste matvarene, slik som melk, brød og pålegg. Men den kanskje vanligste typen matkasse er den hvor du får en kasse med ingredienser til middag. Det følger da med ulike oppskrifter. Eksempler på de sistnevnte er Adams matkasse og Godt levert. De fleste matkasser med middager må du abonnere på. Du får levert matkassen hjem til deg en gang i uken. Du kan også velge hvor mange middager en kasse skal inneholde og for hvor mange personer det skal være for. Mange av de som tilbyr matkasser gir deg valget mellom ulike tema, for eksempel:

 • Mat som tar kort tid å lage
 • Vegetar
 • Mat som passer for familier med barn

Levering av ferdige måltider

De fleste er kjent med hjemlevering av pizza, men visste du at flere og flere bakerier og restauranter leverer ferdige måltider. Du kan få både frokost, lunsj og middag levert hjem. Tidligere har hjemlevering av ferdige måltider vært lettest å få i de større byene, men nå som det er koronavirus har flere lokale bakerier og restauranter begynt med dette.

Oppsummering

I denne teksten har du lest om tips og råd for hvordan du kan gjøre hverdagen litt lettere i denne perioden. Du har fått presentert ulike måter å holde kontakt med familie og venner ved videosamtaler. De siste ukene har det dukket opp flere digitale tilbud. Du kan nå for eksempel se konserter, forestillinger, og gå på museum fra din egen stue. Du har også lest om lettlestavisen Klar tale som nå tilbyr to uker gratis abonnement, og om Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB). Tiden er kanskje inne for å starte med en ny hobby eller ta opp igjen en gammel? I denne teksten har du lest om forslagene planting og dyrking i hagen eller på balkongen og baking med surdeigstarter. Om du ikke ønsker eller har mulighet til å gå på butikken har du fått forklart hvordan du kan handle matvarer på nett og få de levert hjem.

 

Lenker:

Holde kontakt med venner
Facetime https://support.apple.com/no-no/HT204380
Google Duo https://duo.google.com/about/
Google Hangouts https://hangouts.google.com/
Messenger https://www.messenger.com/
Skype https://www.skype.com/no/
Aktiviteter innendørs
Den Norske Opera & Ballett https://operaen.no/forestillinger/operaen-hjem-i-stua/
Facebook https://www.facebook.com/
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek https://www.nlb.no/
Klar tale https://www.klartale.no/
Netflix https://www.netflix.com/no/
Youtube https://www.youtube.com/?hl=no&gl=NO

 

 

Av logopeder Nina Helen Erikstad og Ingvild Elisabeth Winsnes fra afasiteamet ved Statped sørøst

Hovedbilde og bilde av matkasse: Istock