Afasiforbundet i Norge

HAST skåringsark

 

Haukeland afasi-screeningtest (HAST) er en mye brukt screeningtest for å avdekke språklige afatiske vansker, og spesielt den delen som omfatter screening av lette til moderate afatiske vansker blir mye brukt i klinisk praksis. I Norsk Tidsskrift for Logopedi 4/2018 kunne vi lese om arbeidet med å lage arbeidet med å utarbeide veiledende normer slik at screeningtesten kan bli lettere å vurdere (Dalåmo og kolleger, 2018). Nå foreligger endelig normene og kan lastes ned her:  HAST skåringsark

Afasi og spesialundervisning

Veiledningen tar opp de utfordringer logopeder møter etter en tids arbeid med personer med afasi. Utgitt av Bredtvet kompetansesenter i 2005. Gratis nedlastbar.

Målgruppe: Logopeder, andre spesialpedagoger.

Veiledningen beskriver hvordan logopeder kan dokumentere sin undervisning ved afasi. Hensikten med å dokumentere det som skjer i undervisningen er å få mer kunnskap om hvorvidt undervisningen er på rett spor. Slik dokumentasjon kan være et nødvendig grunnlag for behovsvurderinger i forbindelse med sakkyndige uttalelser, rapporter og planlegging av undervisningen. Heftet gir praktiske eksempler.

Margit Corneliussen (2005). Afasi og spesialundervisning: veiledning i dokumentasjon av praksis. Oslo: Bredtvet kompetansesenter, Statped.

Beskrivelsen av produktet er basert på informasjon fra Statpeds nettsider. Faglige spørsmål om veiledningsheftet kan rettes til afasiteamet på Bredtvet kompetansesenter, tlf. 22 90 28 00 (sentralbord).

 

OM AFASI PÅ OVER 30 SPRÅK

En mann som selv hadde afasi – og som ville at hele verden skulle vite hva afasi er. Det er utgangspunktet for denne nettsiden.

Nettstden presenterer afasi på mer enn 30 språk, inkludert norsk. Afasiforbundet i Norge har ikke vært med på oversettelse eller utarbeidelse av dette materiellet, men ønsker å informere om nettsiden: www.afasie.nl/aphasia/. Materiellet (to ulike, relativt detaljerte informasjonsskriv om afasi) er nedlastbart.

Dette er et spennende og viktig informasjonsprosjekt som vi gjerne deler med flere.

Hvordan samtale med personer med afasi?

Folder på fire A4-sider, for gratis nedlasting.

«Det viktigste er at vi greier å formidle det vi har lyst til å si, på en slik måte at det blir forstått av den andre. Det er langt mindre viktig hvordan denne formidlingen skjer.»

Folderen gir konkrete råd med tanke på samtaler med personer med afasi.
Forfattere: afasiteamet, Bredtvet kompetansesenter. Illustrasjoner: Kirsten Berrum.

Folderen er en del av kurspermen Samtalepartnere for personer med afasi, utgitt av Afasiforbundet i 2006, som selges i vår nettbutikk (se under «Ressursmateriell»). Materiellet er utviklet med prosjektmidler innvilget fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering.

Samtaler ved afasi